Algemene zaken en onderwijs

Contact

Dienst Algemene Zaken en Onderwijs
De Walsplein 30
3070 Kortenberg
Telefoon: 02 755 22 20
Fax: 02 755 22 21
Stuur een e-mail naar de dienst Algemene Zaken
Stuur een e-mail naar de dienst Onderwijs

Waarvoor kunt u terecht bij deze dienst?

De dienst algemene zaken en onderwijs staat in voor:

 • Ondersteuning van gemeenteraad, schepencollege en secretaris: coördinatie en administratieve verwerking van agenda‘s, besluiten, notulen en verslagen
 • verwerking en registratie briefwisseling
 • Concessies van gemeente-eigendommen, contracten en behandeling van juridische dossiers
 • Administratieve handelingen die verbonden zijn aan het lidmaatschap van de gemeente bij diverse verenigingen en intercommunales
 • Administratief toezicht op het OCMW en de kerkfabrieken
 • Ondersteuning van de Raad voor Lokale Economie en van de middenstand
 • Aankoopdossiers, overheidsopdrachten en beheer van het administratief centrum en de technische installaties
 • Beheer rampenplan en -coördinatie
 • Ondersteuning Vlaams karakter van de gemeente
 • taxivergunningen
 • vergunningen voor springstoffen en vreugdeschoten
 • slachtbewijzen
 • de coördinatie van het gemeentelijk onderwijsbeleid
 • opvolging van de onderwijsreglementering
 • de jaarlijkse aanwending van het lestijdenpakket en het syndicaal overleg
 • aanstellingen en benoemingen onderwijspersoneel en beheer van de persoonlijke dossiers
 • de voorbereiding van besluiten van gemeenteraad en schepencollege betreffende het onderwijzend personeel en onderwijsgebonden materies
 • de ondersteuning van de schooldirecteurs
 • budgetopmaak voor de scholen en opstellen aankoopbesluiten
 • organisatie van het leerlingenvervoer en het schoolzwemmen
 • samenwerkingsplatform met alle scholen in de gemeente
 • administratieve ondersteuning filiaal Deeltijds Kunst-Onderwijs
 • inlichtingen over studietoelagen

  Kinderopvang
 • Lokaal Overleg Kinderopvang
 • Infopunt opvanglocaties in Kortenberg (erkend door Kind en Gezin)
 • Samenwerkingsverband Initiatief Buitenschoolse Kinderopvang, Stekelbees 

Wie werkt er op de dienst Algemene Zaken en Onderwijs?

Pieter Cornelis
Diensthoofd Algemene Zaken
02 755 23 06

Peter Waeyenbergh
ambtenaar nood- en interventieplanning
medewerker Algemene Zaken en gebouwbeheer
02 755 22 25

Annelies Laeremans
Applicatie- & projectenbeheerder
02 755 23 38

Cleopatra Pavlovic
deskundige Ondernemen & Werken
02 755 22 22

Victoria Chebotareva
deskundige Leren
02 755 22 24

Hilde Van Dessel
medewerker Algemene Zaken
02 755 22 27

Kristien Dupae
medewerker Algemene Zaken
02 755 23 05

Anne Hinoul
medewerker Algemene Zaken
02 755 22 88

Openingsuren

De dienst Algemene Zaken en Onderwijs is open op de volgende tijdstippen:

Maandag

Van 9 tot 12 u.

Dinsdag

Van 9 tot 12 u.

Woensdag

Van 9 tot 12 u. en van 13 tot 16 u.

Donderdag

Van 9 tot 12 u.

Vrijdag

Van 9 tot 12 u.

Zaterdag

Gesloten