Richtingwijzer

Bestuur

Alle informatie over het gemeentebestuur

In deze rubriek vindt u alle informatie over gemeenteraad, college,...

De gemeenteraad stippelt maandelijks de lijnen uit.
Het schepencollege voert de besluiten van de gemeenteraad uit en zorgt voor het dagelijks bestuur van de gemeente.
Daarin wordt het college bijgestaan door de gemeentesecretaris.
De financieel beheerder is verantwoordelijk voor de gemeentelijke financiën

In de rubriek beleid vindt u het beleidsplan van het gemeentebestuur.