Erkenning vereniging

Waarom een erkenningsreglement?
Dit reglement maakt de erkenningscriteria éénvormig voor alle verenigingen. Bijkomend zal het een verdere kwaliteitsverbetering van onze verenigingen stimuleren. Het moet ook zorgen voor betere communicatie- en samenwerkingsmogelijkheden.

Welke voordelen haalt uw vereniging uit gemeentelijke erkenning?
* Gebruik van de gemeentelijke infrastructuur tegen gunsttarief
* Gebruik van de gemeentelijke uitleendienst
* Gratis promotie op gemeentelijke webstek, in gemeentelijk informatieblad, op gemeentelijke infoborden
* Mogelijkheid om een toelage te ontvangen voor het volgen van een opleiding voor bestuursleden
* Mogelijkheid om gemeentelijke subsidies aan te vragen

Hoe vraagt u gemeentelijke erkenning voor uw vereniging aan?

Je kan dit doen via het online formulier hieronder of via een papieren formulier dat je zelf kan afdrukken. We hebben het formulier zo eenvoudig mogelijk opgesteld om je administratief niet te veel extra te belasten.

Het ingevulde formulier bezorg je aan de Dienst Vrije Tijd (Dr. V. De Walsplein 30 te 3070 Kortenberg). Elk jaar tussen 1 augustus en 30 september moet de erkenning vernieuwd worden. Dit gebeurt aan de hand van een mail met hierin alle gegevens van je vereniging. Je dient dan alleen de gegevens aan te passen die in de loop van het voorbije jaar veranderd zijn.

Erkenningsreglement verenigingen
Je vindt het reglement terug onder aan de pagina.

Contactinformatie