Nutswerken Vogelenzang-, Vierhuizen- en Eekhoornstraat vanaf 29 augustus 2017

Vanaf dinsdag 29 augustus 2017 zullen werkzaamheden aan de nutsleidingen starten in de Vogelenzangstraat en Vierhuizenstraat. De week voordien zullen de rooilijn en nieuwe stoeprand door een aannemer worden uitgezet in de werfzone. Eandis en Telenet zullen het bestaande bovengrondse kabelnet ondergronds brengen en de nodige aansluitingen voorzien voor de nieuwe openbare verlichting. De watermaatschappij I.W.V.B. – Vivaqua zal het waterbedelingsnet ontdubbelen langs beide kanten van de straat. 
De sleufwerken zullen waarschijnlijk beëindigd worden eind september. Nadien zullen de woningen individueel overgekoppeld worden op deze nieuwe netwerken. Deze werken zullen starten vanaf oktober en een drietal maanden in beslag nemen.
De sleufwerken zullen aangevat worden langs de onpare kant aan de zijde Achterenberg en zo doorlopen naar de Vierhuizenstraat (tot op de hoek van het T-kruispunt). Nadien zal de pare kant aangepakt worden, vertrekkend vanaf het T-kruispunt van de Vierhuizenstraat tot aan de aansluiting met de Achterenbergstraat. In de Eekhoornstraat wordt er enkel gewerkt ter hoogte van de elektriciteitscabine in het begin van de straat. Ter hoogte van de sleufwerken zal er plaatselijke hinder ontstaan maar de straat blijft open voor alle verkeer.
Gelieve steeds de signalisatie te respecteren. Alle vermelde data zijn steeds onder voorbehoud van onvoorziene weers- of andere omstandigheden.

Contactinformatie