Project De Kubus

Wat?

Inschoolbord met krijtjes dit project worden kinderen na schooltijd gedurende een klein uurtje opgevangen in een structuurklasje. Zij krijgen er vanwege gemotiveerde en ervaren vrijwilligers naschoolse begeleiding en taalstimulering als ondersteuning bij hun huiswerk en lessen. Het project heeft als doel de zelfredzaamheid van kinderen te vergroten door hen te begeleiden bij het zelfstandig maken van hun huiswerk en door middel van taalstimulering. Het project wil ook een brug slaan tussen de gezinnen en de scholen. Het project steunt op een sterke samenwerking tussen de scholen, het Welzijnshuis en andere hulpverleners.
Het aanbod geldt voor alle scholen van groot Kortenberg, maar loopt momenteel (2016-2017) enkel in de gemeentelijke basisschool De Regenboog en de vrije basisschool Mater Dei.

Doet u ook mee als vrijwilliger?

Hebt u ervaring in het werken met kinderen, als monitor of jeugdleider of als (ex-)leerkracht? Spreekt u vlot Nederlands? Wilt u meewerken aan de vroegtijdig aanpak van taalachterstand bij jonge kinderen en hen begeleiden in het leren leren? Wilt u een duwtje in de rug geven van de ouders en hen tonen hoe zij ook thuis voor een fijne ‘leeromgeving’ kunnen zorgen?

Wat kunt u doen als vrijwilliger van De Kubus?

In een structuurklasje begeleidt u een viertal kinderen uit het eerste of tweede leerjaar van de lagere school. U zorgt voor een warm welkom en een rustige begeleiding van het huiswerk. Na het schoolwerk speelt u met de kinderen een spel waarbij het Nederlands op een toffe manier wordt geoefend, indien mogelijk samen met de mama’s of papa’s.

Hoe werkt het?

De vrijwilligers van de Kubusklas van de gemeentelijke basisschool De Regenboog, Kloosterstraat 10 en Beekstraat 25 in Kortenberg, zijn op post tijdens de schooldagen op maandag en donderdag, van 15.30 tot 17 u.
De vrijwilligers van de Kubusklas van de vrije basisschool Mater Dei, Engerstraat 10 in Erps-Kwerps, staan klaar op dinsdag van 15.30 tot 17u. De vrijwilligers worden methodisch ondersteund door de kinderwerker van het Welzijnshuis en kunnen beschikken over een materialenkoffer met spelletjes en lees- en vertelboekjes.

Contactinformatie

Logo Welzijnshuis advalvas