Sportraad

Samenstelling

Voorzitter: Léon De Wulf
Ondervoorzitter: Patrick Desmedt
Secretaris: Johan Trappeniers
Kassier: Daniël Claes
Bestuursleden

  • Johan Trappeniers
  • Daniël Claes
  • Patrick De Smedt
  • Annelies Vanbeneden
  • Anna-Marie Pauwels
  • Luc Maes
  • Roger De Cnijf
  • Wim Huygen (waarnemer, sportgekwalificeerd ambtenaar)
  • Ann Vannerem (waarnemer, schepen van sport)

Contact via sportraad@kortenberg.be

Doelgroep

De door de gemeente Kortenberg erkende sportclubs en sportende Kortenbergenaren.

Doelstelling

Adviserende taak naar, van of tussen de sportclubs en het sportbeleid, opstellen van sportreglementen, organiseren van acties ter bevordering van het sportgebeuren in onze gemeente. De sportraad is een gemeentelijk erkende adviesraad. Op basis van het goedgekeurde erkenningsbesluit van de gemeenteraad op 15 april 2013 is de sportraad tot en met 2019 erkend als adviesraad.

Initiatieven

Scholenveldloop

Eén maal per jaar (meestal in september) voor alle kinderen van de lagere school van de 6 scholen van Groot-Kortenberg. 1100 leerlingen krijgen een voormiddag sport voorgeschoteld. Mensen die graag een handje toesteken kunnen zich aanmelden bij sportdienst@kortenberg.be.

Kampioenenhuldiging

In januari worden de sportkampioenen uit onze gemeente in de bloemetjes gezet voor hun prestaties. De volgende categorieën worden gehuldigd: - individuele prestaties; - Kortenbergse ploegen die kampioen werden; - trofee voor sportverdienste (vb. langdurige inzet in een sportclub, man/vrouw achter de schermen, …) - trofee voor een uitzonderlijke sportprestatie (vb. Europees Kampioen, uitzonderlijke fietstocht, …). Denkt u als inwoner en individuele sportman/-vrouw of als ploeg in aanmerking te komen om gehuldigd te worden? Of wil u als sportvereniging een lid laten huldigen voor zijn/haar uitzonderlijke sportprestaties of sportverdienste? Stuur een mailtje naar sportraad@kortenberg.be of een brief naar Sportdienst, Dewalsplein 30 te Kortenberg. met de nodige bewijsstukken (krantenknipsels, klassementen, …). Na ontvangst van de kandidaturen wordt er door de sportraad een selectie van de kandidaten doorgevoerd. Iedereen die weerhouden wordt, krijgt een persoonlijke uitnodiging voor de kampioenenhuldiging. Kandidaturen die worden ingediend na de betreffende sportraad komen niet in aanmerking. Voor meer informatie kan u terecht bij de sportfunctionaris (sportdienst@kortenberg.be of 02 755 22 87). Bekijk onderaan deze pagina het reglement voor de kampioenenhuldiging. 

Vergaderingen

Tweemaandelijks

Verslagen

De volledige verslagen van de sportraad kunt u aanvragen bij de voorzitter, Léon De Wulf, via leon.de.wulf@skynet.be. Hieronder vindt u beknopte verslag met de agenda, de aanwezigheden en de eventueel officiële adviezen.

Contactinformatie