Kortenberg actief op Facebook en Twitter
www.uitdatabank.be
 

Beste inwoner,
Beste bezoeker,

Hartelijk welkom op de webstek van de gemeente Kortenberg.
Als inwoner kunt u hier vlot alle nuttige informatie over de werking en de dienstverlening van de gemeente raadplegen. Of u nu wil weten hoe u een stedenbouwkundige vergunning moet aanvragen, welke subsidies u kunt krijgen voor een buurtfeest of waar u volgend weekend in de gemeente naartoe kunt gaan, u vindt het met enkele simpele muisklikken.
Lees meer

Financiële tegemoetkoming onder de vorm van een korting op de onroerende voorheffing

Het gemeentebestuur wil gezinnen in Kortenberg stimuleren om een eigen woning te verwerven en geeft daarom een financiële tegemoetkoming door hen enkele jaren een gedeelte van de onroerende voorheffing terug te betalen. Wie vanaf 1 januari 2017 een woning heeft verworven komt in aanmerking voor het verkrijgen van deze financiële tegemoetkoming binnen de perken van de jaarlijks op de gemeentelijke begroting uitgetrokken en goedgekeurde kredieten.
Wie aan de voorwaarden van deze premie voldoet, krijgt gedurende drie opeenvolgende jaren 75% van de onroerende voorheffing voor de betreffende woning terugbetaald, met een maximale financiële tegemoetkoming van 1.000 euro per jaar.
Bekijk alle info over de voorwaarden, alsook over hoe u de premie kunt aanvragen. U kunt voor meer info ook terecht bij de dienst Ruimtelijke Ordening, via 02 755 22 60 of ruimtelijkeordening@kortenberg.be, of bij Woonwijzer Midden-Brabant via 0471 85 03 77 of kortenberg@woonwijzermiddenbrabant.be.

Herstelling betonplaat Leuvensesteenweg 576 vanaf 26 juni

Werken in uitvoering bord A31

Van maandag 26 tot en met dinsdag 27 juni zullen er herstellingswerken aan een betonplaat op de Leuvensesteenweg ter hoogte van huisnummer 576 richting Leuven plaatsvinden. Er zal worden gewerkt met een versmalde rijstrook. Om het beton voldoende uit te laten harden blijft de signalisatie vermoedelijk tot vrijdag 30 juni staan. De werken gebeuren in opdracht van het Agentschap Wegen en Verkeer. Fietsers richting Leuven zullen over de rijbaan worden geleid. Gelieve steeds de signalisatie te respecteren.

Kortenberg Feest! 2017

Kortenberg Feest! Op 2 juli 2017 van 14 tot 18 u. in Meerbeek

Op zondag 2 juli van 14 tot 18 u. viert Kortenberg volop feest in Meerbeek. Iedereen is hartelijk welkom in de Pastorijtuin en het pleintje voor een middag vol plezier. Geniet van spectaculaire straattheateracts, laat een ballon in de gekste figuren plooien, probeer zelf circustechnieken uit,… Ook de Kortenbergse verenigingen bieden leuke activiteiten en lekkere snoeperijen aan. Kortom, alle ingrediënten om er een gezellige dag van te maken zijn aanwezig! Bekijk het programma van Kortenberg Feest! 2017.

De grote Kortenberg-enquête

De grote Kortenberg-enquête

In 2012 stelde het gemeentebestuur samen met de Kortenbergse inwoners een nieuw 'Charter van Kortenberg' op ter gelegenheid van de 700ste verjaardag van het oude charter. Daarin werd een toekomstvisie geformuleerd gebaseerd op zes basisprincipes: solidariteit, samenleven, respect, een aangename en veilige (groene) leefomgeving, aandacht voor elkaar en mobiliteit. Nu, vijf jaar later, lanceren de gemeente Kortenberg en de Charterstuurgroep een grootschalige enquête bij alle inwoners van onze gemeente om te onderzoeken in welke mate we in de goede richting evolueren.

Iedere inwoner van Kortenberg mag – volledig anoniem – deelnemen. Om dit onderzoek te doen slagen, is het belangrijk dat zoveel mogelijk inwoners hun mening te kennen geven. U kunt de bevraging online invullen of met het enquêteformulier dat u terugvindt in het midden van het meinummer van Zoeklicht, in het Administratief Centrum (in de Bib of aan het onthaal) of in de ontmoetingscentra of GC Colomba. De enquête staat vanaf 1 mei 2017 twee maanden lang online en wordt afgesloten op 30 juni 2017.

De resultaten worden in september 2017 voorgelegd aan al de adviesraden van de gemeente Kortenberg zodat zij op basis daarvan adviezen kunnen formuleren naar het beleid. Alle resultaten van deze bevraging en de adviezen worden verzameld in aanbevelingen voor het nieuwe gemeentebestuur dat vanaf 2019 het roer van onze gemeente in handen zal krijgen.

Bekijk meer info over deze enquête, over wat er met de resultaten zal gebeuren, over de Charterstuurgroep en het participatietraject van de gemeente Kortenberg.

Inschrijven nieuwsbrieven