Alternatief onkruidbeheer

Van 24 april tot en met 5 mei 2017

Alternatief onkruidbeheer met water en schuim

Voor het onkruidvrij houden van straten, voetpaden, parken en andere openbare ruimtes werd vroeger automatisch naar pesticiden gegrepen. Deze kwamen dan deels terecht in het grond- en oppervlaktewater, met gevaar voor het milieu en voor onze eigen gezondheid. Daarom besliste het Vlaamse Parlement om vanaf 2015 het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen voor het beheer van openbare ruimtes te verbieden.

Om het alternatief onkruidbeheer te optimaliseren is de gemeente Kortenberg op zoek gegaan naar nieuwe methodes. Zo zal door onze Dienst Wegen en Groen de komende twee weken een onkruidbehandeling met heet water en schuim getest worden. Dit schuim is een mengsel op basis van zetmeel en is ongevaarlijk voor mens en milieu.