18-plussers welkom voor vrijwillige vaccinatie Johnson & Johnson in Vaccinatiecentrum Colomba Kortenberg

2
jul
2021

Het Vaccinatiecentrum Colomba Kortenberg kreeg van het Agentschap Zorg en Gezondheid toestemming om te starten met het vaccineren met het vaccin van Johnson & Johnson voor alle 18-plussers die nog geen eerste prik hebben gekregen. Werd uw eerste prik al ingepland of bevestigd? Dan kunt u in tegenstelling tot wat eerder werd gecommuniceerd u toch nog laten vaccineren met het vaccin van Johnson & Johnson.

Momenteel worden inwoners van Bertem, Herent en Kortenberg die zich hebben ingeschreven op de wachtlijst ‘Vrijwillige vaccinatie vaccin Johnson & Johnson’ uitgenodigd voor hun eerste en enige prik met het Johnson & Johnson-vaccin op maandag 5 juli 2021.

Werd u nog niet gecontacteerd? Dan wordt u misschien op een later moment nog opgebeld.

U alsnog inschrijven op de wachtlijst voor een vrijwillige vaccinatie met het vaccin van Johnson & Johnson kan via https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=RAUIfgLVN02cWz2EgUAITx3FOhtT13RJniB5Foe5mZJUNlMwVTRER1BGTk5OVjhJMldSNktOTEM3TyQlQCN0PWcu.

De voordelen van vaccinatie met het vaccin van Johnson & Johnson zijn:

 • U bent sneller gevaccineerd en dus sneller beschermd.
 • U hebt maar één prik nodig om volledig beschermd te zijn. De werking van het vaccin van Johnson & Johnson is wel pas volledig effectief vier weken nadat de vaccinatie heeft plaatsgevonden.
 • U spaart mogelijk een paar PCR-tests uit als u binnenkort wenst te reizen in Europa omdat u eerder volledig gevaccineerd zult zijn.

Nadelen van vaccinatie met het vaccin van Johnson & Johnson zijn:

 • De bescherming tegen besmetting is lager dan bij mRNA-vaccins (Pfizer en Moderna).
 • De bescherming tegen ziek worden wanneer u ondanks vaccinatie toch besmet raakt met het coronavirus is ook (iets) lager dan bij Pfizer en Moderna.
 • Er bestaat een kans op (ernstige) bijwerkingen. De kans is groter bij dertigers dan bij twintigers, en groter bij vrouwen dan bij mannen. Wereldwijd zijn er een beperkt aantal gevallen gerapporteerd van trombose-incidenten na vaccinatie met het vaccin van Johnson & Johnson. Het gaat om een heel zeldzame bijwerking, die wel ernstige gevolgen kan hebben en zelfs tot overlijden kan leiden. Het zeer kleine risico op een ernstige bijwerking moet afgewogen worden tegen de risico’s van een ernstig ziekteverloop bij een COVID-besmetting, waar het vaccin tegen beschermt. Hoe ouder een persoon is, hoe groter het risico bij zo’n COVID-besmetting is en hoe meer het voordeel van een vaccinatie dus opweegt tegen het mogelijke nadeel van een zware bijwerking.

Bent u jonger dan 41 jaar?

Dan vragen wij u om de voordelen van een vaccinatie met het vaccin van Johnson & Johnson af te wegen tegen de nadelen en het risico op een ernstige bijwerking. Indien u zich opgeeft op deze lijst, geeft u aan dat u kennis genomen hebt van de beschikbare informatie over de risico's van het vaccin en een weloverwogen keuze maakt om dit vaccin toegediend te krijgen.

Bekijk de risico’s verbonden aan de vaccinatie met het vaccin van Johnson & Johnson via https://www.qvax.be/jnj_pdf_nl.pdf.

Wie gevaccineerd wordt met het Johnson & Johnson-vaccin, moet tot drie weken na de vaccinatie opletten voor de volgende symptomen, en contact opnemen met zijn/haar behandelende arts en de recente vaccinatie vermelden als deze symptomen zich zouden voordoen:

 • kortademigheid
 • pijn ter hoogte van borst
 • aanhoudende buikpijn
 • zwelling van een been
 • hevige of verergering van hoofdpijn of wazig zien na vaccinatie
 • kleine rode plekken, niet enkel bij de injectieplaats