Aangifte afwijking op de wekelijkse rustdag

Elke handelaar of ambachtsman moet verplicht een wekelijkse rustdag hebben. De wekelijkse rustdag is een ononderbroken periode van 24 uur. De rustdag begint automatisch op zondag om 5 uur of om 13 uur en eindigt op de volgende dag op hetzelfde uur. De gemeente kan op jaarbasis 15 afwijkingen op de wekelijkse rustdag verlenen.

Een afwijking op de wekelijkse rustdag is de gunning van een extra openingsdag voor ondernemers. Per jaar kunnen er 15 afwijkende rustdagen worden toegelaten. Als er een afwijking wordt toegekend voor een bepaalde datum kunnen alle ondernemers in Kortenberg gebruik maken van deze afwijking gedurende diezelfde week. 

Een afwijkende rustdag kan worden aangevraagd via het webformulier of door een mail te sturen naar ondernemen@kortenberg.be.

Uw aanvraag wordt dan voorgelegd aan het college van burgemeester en schepenen. Indien uw aanvraag akkoord is bevonden ontvangt u daar bericht van en wordt de datum publiekelijk bekendgemaakt.

Voor het jaar 2021 zijn de onderstaande afwijkingen op de wekelijkse rustdag in handel, ambacht en dienstenverlening toegestaan:

  • zondag 9 mei 2021 tot en met zaterdag 15 mei 2021
  • zondag 3 oktober 2021 tot en met zaterdag 9 oktober 2021
  • zondag 5 december 2021 (eindejaarsperiode) tot en met zaterdag 11 december 2021
  • zondag 12 december 2021 (eindejaarsperiode) tot en met zaterdag 18 december 2021
  • zondag 19 december 2021 (eindejaarsperiode) tot en met zaterdag 25 december 2021
  • zondag 26 december 2021 (eindejaarsperiode) tot en met vrijdag 31 december 2021

 

Voorwaarden

Het college van burgemeester en schepenen kan onder bepaalde voorwaarden afwijkingen toestaan op de wekelijkse rustdag:

  • op vraag van één of meerdere handelaars of van een vereniging van handelaars of ambachtslieden

  • naar aanleiding van bijzondere en voorbijgaande omstandigheden of ter gelegenheid van jaarbeurzen of jaarmarkten

  • per jaar kunnen er maximaal 15 afwijkingen op de wekelijkse rustdag worden toegestaan

  • een afwijking geldt voor het hele deel of voor een gedeelte van het grondgebied, maar kan nooit op individuele basis worden verleend.

Procedure

U kunt een aanvraag indienen bij de gemeente waar uw zaak is gevestigd. Het college van burgemeester en schepen beslist over de toelating van de afwijking op de wekelijkse rustdag.

Bedrag

De aanvraag en de toelating voor een afwijking op de wekelijkse rustdag zijn gratis.

Regelgeving

Wet van 10 november 2006 betreffende de openingsuren in handel, ambacht en dienstverlening (artikel 15)

Online aanvragen

Contactinformatie