Aanvraagformulier evenementen en reglement

Sinds 7 december 2015 is het reglement voor de organisatie van openbaar toegankelijke evenementen van kracht. Onder aan de pagina vind je in bijlage het reglement dat van toepassing is.

Voorwaarden

Dit reglement heeft betrekking op alle openbare evenementen georganiseerd op het grondgebied van de gemeente Kortenberg. De promotie voor evenementen op het grondgebied van Kortenberg dient in het Nederlands te gebeuren. Het algemeen huurprijzenreglement en de gebruikersreglementen van de gemeentelijke wij etijdsinfrastructuur dienen gerespecteerd te worden.

Procedure

Indoor evenementen

Volgende activiteiten dienen minimaal 1 maand voor het plaats vinden van de activiteit te worden gemeld, als je een politieverordening nodig hebt vragen we je dit met 2 weken te vervroegen:
- extra activiteiten van jeugdhuizen
- kleine fuiven, bals en optredens 
- andere indoor activiteiten waar meer dan 500 personen gelijktijdig kunnen aanwezig zijn

Volgende activiteiten dienen minimaal 3 maanden voor het plaats vinden van de activiteit te worden gemeld: 
- grote fuiven, bals of optredens (>500 personen) 
 

Openlucht evenementen

Volgende activiteiten dienen minimaal 1 maand voor het plaats vinden van de activiteit te worden aangevraagd:
- fiets-, loop- en grote sportwedstrijden met normaal gebuik van de openbare weg
- fiets-, loop- en grote sportwedstrijden waarbij het gebruik van de openbare plaats geregeld dient te worden door een politiebesluit
- fiets-, loop- en grote sportwedstrijden op een vaste locatie, waar op bepaalde momenten meer dan 500 personen gelijktijdig aanwezig kunnen zijn
- andere kleine openlucht activiteiten (- kampvuren, kerstboomverbrandingen en vuurwerk
- circussen

Volgende activiteiten dienen minimaal 3 maanden voor het plaats vinden van de activiteit te worden aangevraagd:
- fiets-, loop- en grote sportwedstrijden waarbij het gebruik van openbare plaats gergeld dient te worden door een politiebesluit en waarbij er een gewestweg wordt gebruikt
- andere middelgrote openlucht activiteiten (250<personen<1000)
- andere grote openlucht activiteiten (>1000 personen)

Deze termijnen worden strikt toegepast. Indien je aanvraag te laat wordt ingediend, kan deze niet meer voorgelegd worden aan het College en kan je dus geen toelating voor je evenement ontvangen. 

Indien een doortocht door natuur- en/of bosrijk gebied komt, moet je zelf contact opnemen met het Agentschap voor Natuur en Bos en de gemeente hun advies bezorgen.

Meebrengen

Invullen aanvraagformulier + gevraagde bijlagen

Bedrag

Niet van toepassing

Regelgeving

Zie Reglement openbaar toegankelijke evenementen

Contactinformatie