AFGELAST: Programma Beleidsdag voor burgers 29 maart 2020

Onderstaande Beleidsdag is afgelast vanwege de maatregelen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, waardoor alle activiteiten tot en met 5 april 2020 verboden zijn.

 

Het college van burgemeester en schepenen en de charterstuurgroep nodigen alle inwoners uit op een toelichting bij de grote lijnen van het meerjarenplan 2020-2025.

Deze toelichting zal gegeven worden in OC Atrium in Meerbeek op zondag 29 maart om 10 u.
Na de toelichting kunnen de inwoners participeren, meedenken en input geven aan enkele grote thema’s die gelinkt zijn aan het meerjarenplan en aan de charterprincipes.

De volgende vier thema’s zullen aan bod komen:

  1. Speel- en ontmoetingsruimtes
  2. Herinrichting van de dorpskern
  3. Alle inwoners stimuleren om meer te fietsen
  4. Verminderen van de afvalberg

Dit toelichtingsmoment wordt gezien als de start van het participatietraject dat gemeente uittekent voor de komende legislatuur. De input die de inwoners op 29/3 aanleveren wordt door de participatiemedewerker (in aanwerving), de betrokken diensten en de charterstuurgroep verder uitgewerkt. Op basis van deze gegevens kunnen er nieuwe trajecten worden opgestart.

Praktische informatie:

AFGELAST - Zondag 29 maart 2020

OC Atrium, Dorpsstraat 177, 3078 Meerbeek

We starten om 10 u. en eindigen om 13 u. met een aperitief.

De inschrijvingen vanaf 24/2 via kortenberg.kwandoo.com

Contactinformatie