Alcoholperimeter tijdens de Daspiradosfuif op zaterdag 16 februari 2019 in Erps-Kwerps

5
feb
2019

Op zaterdag 16 februari 2019 zal tijdens de Daspiradosfuif in Erps-Kwerps tussen 19 en 8 u. ‘s morgens (zondag 17 februari) een verbod worden ingesteld om alcoholhoudende dranken (gedistilleerde of gegiste dranken al dan niet in gemixte vorm) te verkopen, aan te bieden, zelfs kosteloos, en te verbruiken op de openbare weg/ruimte in de volgende perimeter;

Het gebied omsloten door de straten – straten inbegrepen – Peperstraat, Dorpsplein, Dekenijstraat, Zavelstraat, Kwerpsebaan, Kasteelstraat, Nederokkerzeelsesteenweg, Peperstraat (met uitsluiting van de festivalperimeter zelf en  uitgezonderd vergunde horecazaken en door het schepencollege goedgekeurde evenementen).

Deze maatregel zal kenbaar gemaakt worden aan het begin van deze perimeter.

Overtredingen worden gesanctioneerd met een gemeentelijke administratieve sanctie.

Volledige tekst van het reglement beschikbaar onderaan deze pagina.