Artikels voor Zoeklicht aanleveren

Sinds mei 2010 is onderstaande wijze van insturen van artikels en UiTagenda-items voor Zoeklicht van toepassing.
 
Als erkende kortenbergse vereniging moet je vóór de 25ste van de maand voorafgaand aan de maand van het drukken van Zoeklicht je artikel doorsturen via het onlineformulier dat je onder aan de pagina terug vindt en/of je activiteit invoeren in de UiTagenda. 
(Bijvoorbeeld: je wilt in Zoeklicht maart verschijnen. Dit nummer wordt gedrukt en verspreid in februari. Je moet dus je artikel mailen vóór 25 januari.)

Het reglement betreffende de promotionele steun aan verenigingen gaat uitgebreider in op de voorwaarden.

Ben je nog niet erkend als een Kortenbergse vereniging dan verwijzen we je graag door naar de webpagina erkenning verenigingen op deze website. 

UiTagenda

Om opgenomen te worden in de UiTagenda (= kalender) van Zoeklicht moet je vóór de 25ste van de maand voorafgaand aan de maand van het drukken van Zoeklicht je activiteit invoeren in de UiTdatabank.
(Bijvoorbeeld: je wilt in Zoeklicht maart verschijnen. Dit nummer wordt gedrukt en verspreid in februari. Je moet dus je activiteit invoeren vóór 25 januari.)

Invoeren in de UiTdatabank kan via www.uitdatabank.be. Na jezelf te registeren kan je onbeperkt activiteiten invoeren. De gemeente gebruikt deze databank om de kalender op de gemeentelijke webstek te voeden maar ook voor de kalender in Zoeklicht. Ook andere media plukken uit deze databank om vrijetijdskalenders op te maken. Dus hoe meer je invoert, hoe meer er wordt uitgehaald.

Handleiding

Om aan de slag te gaan, vind je hier de handleiding voor het invoeren in de UiTdatabank.

Tips

De meeste Kortenbergse verenigingen zijn hier al goed vertrouwd met de UiTdatabank. Er zijn echter nog enkele vragen of problemen die regelmatig terugkomen. Hierbij enkele tips:

Jouw activiteit gaat niet door in Kortenberg zelf
Bij het exporteren van de UiTdatabank voor de opmaak van de UiTagenda worden enkel activiteiten geselecteerd waarbij als locatie ’Kortenberg‘ werd opgegeven. Indien je activiteit ergens anders plaatsvindt, geef je als locatie best het gezamenlijk vertrekpunt in Kortenberg op. In de beschrijving en de titel van de activiteit kan je dan specificeren waar het juist over gaat.


Jouw activiteit is enkel toegankelijk voor leden
Ledenactiviteiten zijn niet zo interessant om in te voeren in de UiTdatabank. Ze verschijnen niet in de UiTagenda. De UiTdatabank en UiTagenda zijn bedoeld om promotie te maken voor publieke evenementen.

Jouw activiteit herhaalt zich ieder jaar
In dat geval kan je de eerdere activiteit gewoon aanpassen met de nieuwe informatie. Je hoeft de invoer niet volledig opnieuw te doen. Let wel: op deze manier komt je invoer niet opnieuw ter validatie terecht. Foutjes zullen dus niet worden gedetecteerd.

Je beschikt over een leuk beeld van uw activiteit
Voeg dan zeker een foto toe bij je invoer. Dit spreekt het publiek veel meer aan. Ook is er op de gemeentelijke website een roulatiesysteem voorzien waarbij activiteiten mét foto onder de aandacht worden gebracht.
Opgelet: de foto moet een voldoende hoge resolutie hebben en moet vrij van auteursrecht zijn. Gebruik dus geen foto die je op het internet gevonden hebt zonder toestemming van de auteur.

Artikel

Om alle verenigingen de kans te geven om voldoende aan bod te komen in Zoeklicht zijn er publicatieregels vastgelegd in het reglement 'promotionele steun aan verenigingen'. Samengevat komt het hier op neer:

- per jaar maximaal 2 korte artikels om een activiteit aan te kondigen
- per jaar maximaal 1 lang artikel om een activiteit en de vereniging voor te stellen
- er mogen meer artikels ingestuurd worden maar publicatie kan enkel indien er plaats over is
- over een bepaalde activiteit kan slechts één artikel gepubliceerd worden.
- de redactie kan artikels die te lang zijn naar eigen goeddunken inkorten.

Om een kort artikel te publiceren in Zoeklicht moet je het onlineformulier voor een kort artikel in Zoeklicht invullen.

Om een lang artikel te publiceren in Zoeklicht moet je het onlineformulier voor een lang artikel in Zoeklicht invullen.

Contactinformatie