BE-Alert: kijk uw gegevens na of schrijf u in

7
feb
2020

BE-Alert is het alarmeringscentrum van het Crisiscentrum waarmee burgers verwittigd kunnen worden wanneer er zich een noodsituatie voordoet. Op donderdag 6 september heeft het Crisiscentrum een grootschalige test gedaan van het e-mailkanaal van BE-Alert. Hebt u dit e-mailbericht ontvangen, geef dan zeker gevolg aan de oproep om uw contactgegevens te controleren en waar nodig aan te passen. Bent u nog niet ingeschreven op BE-Alert, maar vindt u het ook belangrijk om tijdig geïnformeerd te worden wanneer er zich bijvoorbeeld een ramp zou voordoen, schrijf u dan nu in via www.be-alert.be/nl 

Contactinformatie