Beheerraad GC Colomba

Doelstelling

In 2003 werd een Raad Van Beheer opgericht met als opdracht het gemeentebestuur bij te staan bij het beheer van het gemeenschapscentrum Colomba. Het gemeenschapscentrum Colomba is een pluralistische instelling met als doelstellingen cultuurspreiding, cultuurparticipatie en gemeenschapsvorming. De werking is vooral gericht op de lokale bevolking met de klemtoon op gemeenschapsvorming.

 

Taak

De Raad van Beheer van GC Colomba heeft als opdracht

 • het gemeentebestuur adviseren met betrekking tot de infrastructuur en het financieel beleid
 • het opmaken van een gebruiksreglement en toezicht op de naleving ervan

Samenstelling

De Raad van Beheer bestaat uit een vertegenwoordiging vanuit de politieke strekkingen aanwezig in de gemeenteraad en vanuit de gebruikers.
De duur van het mandaat loopt gelijk met de duur van één legislatuur en is dus maximum 6 jaar.

Samenstelling tot 31 december 2018:

Gebruikers
 • Guido Craps
 • Joris De Meutter
 • Gerdy Gyselinck
 • Hadewig Van Tricht
 • Heidi Debaetselier
 • Ann Van Eeckhaute
 • Erik Rombauts
 • Gaby Leaerts
Fracties
 • Svenja Roevens
 • Anja Cerstiaens
 • Gaby Fiddelers
 • Christine Wynants
 • Hans Vanhoof
 • Kristof Van Roey
 • Willy Trappeniers
 • Mia Brumagne

Contactinformatie