Bibliotheekcommissie

Doelstelling

De bibliotheek valt als culturele instelling onder de cultuurpactwetgeving. Die verplicht overheden ertoe mensen en verenigingen te betrekken bij de voorbereiding en uitvoering van het cultuurbeleid.

Taak

Aangezien de bibliotheek een culturele instelling is, moet de gemeente zich voor het beheer ervan laten bijstaan door een beheersorgaan met adviserende bevoegdheid.

Samenstelling

Het beheersorgaan van de bibliotheek bestaat uit vertegenwoordigers van de politieke fracties in de gemeenteraad en vertegenwoordigers van gebruikers van de bibliotheek.

De leden zijn in functie tot aan het eind van de huidige bestuursperiode (31 december 2018). 

Vertegenwoordigers van de politieke fracties in de gemeenteraad
 • Marleen Poels
 • Francis Peeters
 • Maria Adriaensen
 • Melody Debaetselier
 • Tom Jespers
 • Jana Nevens
 • Willy Trappeniers
 • Mia Vandervelde
 • Marinus Van Greuningen
Gebruikers
 • Isabelle Janssens
 • Jeroen Lebrun
 • Rita Coucke
 • Hendrik Stubbe
 • Bénédicte Eeckhout
 • Hendrik Trappeniers
 • Krystle Van Overloop
 • Nelly Weynants
Voorzitter
 • Henri Vannoppen
Ambtshalve aanwezig
 • Inne Verhoogen (Bibliothecaris - secretaris)
 • Ann Vannerem (schepen van Bibliotheek)

Vergaderingen

De bibliotheekcommissie vergadert minstens vier keer per jaar.

Contactinformatie