Bouw waterproductiecentrum Meerbeek: herbekijk het webinar van 2 juni van De Watergroep en raadpleeg de veelgestelde vragen

4
jun
2021

De Watergroep heeft op 10 mei 2021 een omgevingsvergunningsaanvraag ingediend bij het Vlaams Gewest voor de bouw van een waterproductiecentrum te Meerbeek. Op vraag van het Departement Omgeving organiseert de gemeente het openbaar onderzoek. Dit openbaar onderzoek loopt van 29 mei 2021 tot en met 27 juni 2021.

Op woensdag 2 juni 2021 om 20 uur heeft De Watergroep een digitale toelichting gegeven over dit project. Mocht u deze toelichting gemist hebben, dan kunt u een opname van het webinar herbekijken. 

Tijdens het webinar konden via de chat vragen gesteld worden. Bekijk de meestgestelde vragen en antwoorden.

Gedurende de periode van het openbaar onderzoek kunt u het dossier digitaal raadplegen op het omgevingsloket

Het integrale dossier ligt digitaal ter inzage bij de dienst Omgeving, op volgend adres: Dr. V. De Walsplein 30, 3070 Kortenberg. Het inkijken van het integrale dossier kan enkel na het maken van een telefonische afspraak via 02 755 30 70.

Indien u bezwaren of opmerkingen hebt over de aanvraag, kunt u deze digitaal indienen via het omgevingsloket, of schriftelijk bij het college van burgemeester en schepenen: Dr. V. De Walsplein 30 te 3070 Kortenberg. Een bezwaar kan enkel ingediend worden tijdens de periode van het openbaar onderzoek. Vermeld duidelijk op het bezwaarschrift volgende referentie: Bezwaar/OMV_2019075082.

Contactinformatie