Brandfase geel in Vlaams-Brabantse bos- en natuurgebieden: gevaar

16
sep
2020

Het Agentschap Natuur en Bos evalueert tijdens de brandgevaarlijke periodes het brandrisico in bos- en natuurgebieden. Dat risico wordt dagelijks berekend en op basis daarvan wordt er beslist welke alarmeringsfase van kracht is. De fases worden uitgedrukt in kleurcodes. Naargelang de kleurcode worden er verschillende preventiemaatregelen genomen.

Er werd op 16 september 2020 beslist dat de provincie Vlaams-Brabant overgaat naar code geel. Dit voornamelijk omwille van verhoogd brandrisico in bossen met veel adelaarsvarens. Adelaarsvarens sterven elk jaar in de winter bovengronds af en vormen daarbij een pak droog brandbaar materiaal, dat bij aanhoudende droge oostenwind in het voorjaar een brandrisico vormt.

Voor de inwoners uit Meerbeek is daarom extra waakzaamheid geboden bij wandelingen in Bertembos. Maar ook in andere bossen moet u uiteraard waakzaam zijn!

Enkele preventieve tips om het risico op brand te verlagen:  

  • Houd er rekening mee dat u nooit open vuur mag maken in bos- en natuurgebieden. 

  • U mag nooit (vrij) open vuur maken, zelfs niet op een afstand van 25 meter tot bossen en 100 meter tot huizen, boomgaarden, hagen, graan, stro, mijten of op plaatsen waar vlas te drogen is gelegd. Ternzij u de schriftelijke toelating van de lokale overheid hebt om een open vuur te houden.

  • Rook niet in bos- en natuurgebieden. Gooi zeker geen sigarettenpeuken in de berm of uit uw wagen tijdens het rijden. Zo kunnen gras- en bermbranden voorkomen worden. 

  • Laat kinderen niet zonder toezicht in bos- en natuurgebieden. 

  •  Het gebruik van onkruidbranders wordt afgeraden.

  • Barbecues moeten op een onbrandbare ondergrond worden geplaatst, zodanig dat de hete kolen geen grasbrand veroorzaken. Zorg dat u blusmiddelen (emmers, water en zand) bij de hand hebt. 

 

 
 
 
 
 
 

Contactinformatie