Brandveiligheidsattest publiek toegankelijke inrichtingen

Als je een café, restaurant, clubhuis, sportzaal of andere 'publiek toegankelijke inrichting' wil uitbaten, moet je in orde zijn met het politiereglement over brand- en ontploffingspreventie. Dit PTI-reglement (Publiek Toegankelijke Inrichtingen) bepaalt waaraan jouw inrichting moet voldoen op het vlak van brandveiligheid.

 

Voorwaarden

Volgende inrichtingen vallen onder dit reglement:

 • Cafés en restaurants
 • Winkels
 • Jeugdlokalen
 • Sporthal, zwembad
 • Pop-up's in gebouwen
 • Publieke wachtruimte van para-medische groepspraktijken
 • Lokettenzaal van banken en postkantoren
 • Gebouwen voor uitoefenen van erediensten
 • Autorijscholen
 • ...

Volgende inrichtingen vallen niet onder dit reglement:

 • Tenten, markten en kermissen
 • Kantoren
 • Appartementen
 • Ziekenhuizen
 • Kinderdagverblijven
 • Scholen
 • Hotels, B&B's en campings
 • Ouderenvoorzieningen
 • Evenementen in gebouwen die geen publiek toegankelijke inrichtingen zijn (maximaal twee per jaar voor een periode van maximaal vijf dagen)

 

Procedure

Ben je de uitbater van een publiek toegankelijke inrichting waar 9 personen of meer tegelijk kunnen worden toegelaten? Vul dan het aanvraagformulier 'Brandveiligheidsattest publiek toegankelijke inrichtingen' in.

Regelgeving

Bekijk onder externe websites 'Brandweerzone Vlaams-Brabant West: zonaal reglement houdende maatregelen ter preventie van brand en ontploffing in Publiek Toegankelijke Inrichtingen (aangevuld met externe toelichtingen)' voor meer informatie.

Indien de uitbating gewoon wordt verdergezet, zal de brandweer zelf het initiatief nemen en binnen dit en 10 jaar contact met je opnemen voor een controlebezoek. De gemeente heeft de volgorde van de controles vasgelegd volgens soort van PTI. Bekijk hier de prioriteiten voor de uitvoering van de controles in publiek toegankelijke inrichtingen voor brandveiligheid. Dit neemt niet weg dat de PTI reeds nu al aan de normen dient te voldoen.

Online aanvragen

Contactinformatie