Brief burgemeester coronamaatregelen - 18 juni 2020

19
jun
2020

Beste inwoner

Hoop

De hoop groeit dat we snel afscheid mogen nemen van het dagelijkse patroon over de coronaberichtgeving met cijfers. Elke dag komt deze mededeling, kort voor de middag. Zoveel overlijdens, zoveel opnames en ontslagen, zoveel nieuwe besmettingen… Daarvan zoveel mensen die nog op intensieve zorgen liggen, zoveel bedden vrij... Veel cijfers in een kort bericht dat zich als een lopend vuurtje verspreidt, tientallen gezinnen verscheurt en tegelijk duizenden mensen hoop geeft, want het bevat ook een bewijs van de kracht van samenwerking op een schaal die geen voorbeeld kan evenaren.

We zullen een zucht van opluchting slaken als dat coronabericht niet meer onze dag bepaalt, en als onze televisieavond opnieuw uit hoofdzakelijk andere berichtgeving bestaat. Omdat de beterschap dan definitief is, en het virus verbannen.

Applaus

Applaus voor ieder van u!
U hebt het goed gedaan: volgehouden en de richtlijnen nageleefd, ook al was het niet altijd even gemakkelijk. Het was niet makkelijk om telkens te blijven volhouden, maar toch deed u dat. Voor uzelf, maar ook voor anderen. En met resultaat: Kortenberg werd immers minder erg getroffen dan vele omliggende gemeenten.
Om 20 u. gingen en gaan we steevast buiten applaudisseren voor onze zorghelden. Dit creëert verbondenheid tussen buren, maar ook vriendschap, steun en sympathie onderling.
Uit de grond van mijn hart: dank aan alle coronazorgverleners!

Solidariteit

Wat we geleerd hebben uit deze crisis, is dat we allemaal over een grote gave beschikken: solidariteit.
Immers, ‘Kortenberg Helpt’ werd opgericht en meteen was er een grote groep met gemotiveerde vrijwilligers die klaarstond om de ouderen en zorgbehoevenden in onze gemeente een hart onder de riem te steken.
Uit de grond van mijn hart: dank aan alle vrijwilligers!

Hetzelfde gebeurde bij de verdeling van de mondmaskers. Een groot aantal vrijwilligers stond paraat om deze snel en efficiënt bij alle inwoners te krijgen. Ook aan deze groep wil ik mijn grote dank betuigen.

Onzekerheid

Hoe de cijfers zullen evolueren, blijft onzeker. Zolang ze blijven dalen, zijn we tevreden. De onzekerheid boezemt ook soms wat angst in. Dat is normaal. We zullen moeten leren leven met een chronische aanwezigheid van dit virus totdat er een vaccin ontwikkeld wordt. Wanneer dat zal zijn, weten we niet. Tot dan blijven waakzaamheid, verantwoordelijkheid en alertheid sleutels voor het behoud van een gezonde gemeente. Een hele boterham. Draag dat mondmasker, houd voldoende afstand en vermijd drukke plaatsen waar u niet hoeft te zijn.

Bedankt iedereen en nogmaals: ‘houd vol’!

Met warme groet

uw burgemeester
Alexandra Thienpont

-------------------------------------------

Het coronavirus heeft ons leven drastisch veranderd. Toch hebben de recente versoepelingen ervoor gezorgd dat een ‘normaal’ leven opnieuw mogelijk is. De focus ligt immers op onze vrijheid, en niet langer op wat er allemaal verboden is.

Het blijft echter belangrijk om de regels nog steeds zo strikt mogelijk op te volgen. Alleen zo kunnen we samen het virus verslaan! ‘Houd vol’, is dus de boodschap. Geniet van de vrijheid maar volg de maatregelen. Op die manier gaan we een mooie zomer tegemoet!

Deze zes gouden regels spelen een cruciale rol sinds de versoepelingen van 8 juni

 • Hygiënemaatregelen blijven essentieel. Was regelmatig uw handen en gebruik uw mondmasker op plaatsen waar het druk is of waar de veiligheidsafstand niet gerespecteerd kan worden.
 • Tracht uw activiteiten zoveel als mogelijk buiten te doen. In de openlucht is de kans op besmetting kleiner. Waar nodig moeten ruimtes voldoende worden verlucht.
 • Neem extra voorzorgsmaatregelen indien u in contact komt met mensen die tot een risicogroep behoren.
 • De fysieke afstandsregels (1,5 meter afstand) blijven nog steeds van toepassing, behalve bij uw eigen huishouden, kinderen onder de 12 jaar en uw uitgebreide, persoonlijke bubbel.
 • De persoonlijke bubbel, bovenop de gezinsleden, werd uitgebreid van vier naar maximaal tien personen. De groep van tien personen met wie u contact hebt, kan elke week veranderen.
 • Groepsbijeenkomsten mogen niet groter zijn dan tien personen, inclusief kinderen. Dit geldt zowel binnen als buiten.

Sinds 8 juni zijn er heel wat versoepelingen

 • Cafés, bars en restaurants zijn opnieuw open. Er gelden strenge veiligheidsvoorschriften en het is alleen toegelaten om met een groep van maximum tien personen op café of restaurant te gaan. Bediening aan tafel is verplicht, de tafels moeten minstens 1,5 meter uit elkaar staan. Obers zijn verplicht om een mondmasker te dragen. Cafés en restaurants moeten ten laatste om 1 u. ’s nachts sluiten. Ook nachtwinkels moeten om 1 u. sluiten.
 • Culturele activiteiten zonder publiek kunnen opnieuw plaatsvinden. Culturele activiteiten met publiek (theater, bioscoop, … ) worden op 1 juli hervat, mits inachtneming van de veiligheidsregels en maximum 200 aanwezigen.
 • Uitstappen in België zijn opnieuw mogelijk, ook meerdaagse uitstappen. Vanaf 15 juni zal België de grenzen openen voor reizen naar en vanuit de Europese Unie, met inbegrip van het Verenigd Koninkrijk en de vier andere Schengenlanden (IJsland, Noorwegen, Zwitserland en Liechtenstein). Elk land beslist zelf of het de grenzen opent. Het is raadzaam om de website van Buitenlandse Zaken te raadplegen om de situatie van elk land te kennen.
 • Alle sporten (binnen en buiten) zijn opnieuw toegestaan. Contactsporten (voetbal, basketbal, judo, boksen, …) moeten altijd contactloos blijven tijdens de trainingen. Douches en kleedkamers moeten nog steeds gesloten blijven. Ook fitnesszalen en andere sportruimtes mogen opnieuw openen.
 • Religieuze erediensten kunnen plaatsvinden met maximum 100 personen. Vanaf 1 juli wordt dat aantal uitgebreid naar 200 personen.
 • Vrijetijds- en ontspanningsactiviteiten zijn toegestaan vanaf 8 juni, met uitzondering van conferenties, pretparken en binnenspeeltuinen, die vanaf 1 juli mogen worden heropend.

In een latere fase…

 • Vanaf 1 juli zullen alle sporten opnieuw toegelaten zijn, op voorwaarde dat de protocollen worden nageleefd. Ook (een beperkt) publiek is vanaf dan toegelaten bij sport- en cultuurevenementen.
 • Massa-evenementen blijven tot en met 31 augustus verboden. Kermissen, dorpsfeesten en andere bijeenkomsten blijven tot 1 augustus verboden en mogen dan opnieuw geleidelijk worden hervat.

De volgende regels blijven van toepassing:

 1. Blijf in ieder geval thuis als u ziek bent
 2. Was regelmatig en grondig uw handen met water en zeep.
 3. Gebruik elke keer een nieuw papieren zakdoekje en gooi het weg in een afsluitbare vuilnisbak.
 4. Geen zakdoek? Hoest of nies in uw elleboogholte.
 5. Houd u daarnaast strikt aan de regels over de sociale afstand (‘social distancing’) van minstens 1,5 meter tussen personen. De politie zal hier strikt op toezien.

Balies Administratief Centrum op afspraak geopend


Alle balies van het Administratief Centrum zijn geopend, maar uitsluitend op afspraak. Bel naar het nummer 02 755 30 70 om een afspraak te maken.

Respecteer volgende regels in verband met uw afspraak:

 • Kom tijdig naar het Administratief Centrum, maar niet te vroeg. Wacht liever in de buitenlucht dan in het Administratief Centrum zelf.
 • Draag in de openbare ruimte een mondmasker.
 • Respecteer een afstand van 1,5 meter tussen personen.
 • Bent u ziek op het moment van uw afspraak? Kom dan niet naar het Administratief Centrum, maar annuleer uw afspraak.

Bib

Sinds 2 juni is de Bib terug open voor het publiek, zij het met de nodige voorzorgsmaatregelen. Het aantal bezoekers dat tegelijk in de Bib aanwezig kan zijn, is beperkt. Daarom is het nodig een afspraak te maken om de Bib te kunnen bezoeken. Deze afspraak kunt u online vastleggen of telefonisch op het nummer 02 755 22 90. Kranten of tijdschriften lezen in de Bib kan nog niet, ook studeren of gebruik maken van de internetcomputers is nog niet mogelijk.

Vrije tijd

De gemeentelijke vakantiewerking vindt, uitgezonderd voor de Grabbelpas- en ZAP-activiteiten en mits de nodige aanpassingen, plaats zoals voorzien. Check via www.kortenberg.be/vakantieaanbod voor welke activiteiten er nog kan worden ingeschreven! De ingeschrevenen ontvangen per activiteit de nodige richtlijnen.

Gelukkig kan de dienst Vrije Tijd tijdens de zomervakantie toch enkele culturele activiteiten aanbieden. Rekening houdend met de voorschriften zal het zo toch mogelijk zijn om bijvoorbeeld een aantal Zomerse Parkdagen in het Park van de Oude Abdij te laten plaatsvinden.

Ook sportieve en culturele activiteiten, zowel indoor als outdoor, zijn weer toegelaten. De vrijetijdsinfrastructuur wordt ter beschikking gesteld aan de verenigingen die hun werking aanpassen aan de voorschriften.

Voel u goed in uw vel

De coronaperiode heeft ongetwijfeld ook een impact op de mentale (en fysieke) gezondheid van iedereen. Het is dus niet abnormaal dat u stress ervaart of angstig of boos bent. Onderdruk uw emoties zeker niet en probeer er met iemand over te praten.

Verschillende (professionele) organisaties kunnen ook hulp bieden:

 • Tele-onthaal: wanneer u nood hebt aan een opvanggesprek. Bel het nummer 106 of ga naar www.tele-onthaal.be voor meer informatie.
 • Awel: voor kinderen en jongeren die nood hebben aan een gesprek. Bel het nummer 102 of ga naar www.awel.be.
 • Hulplijn geweld: bij relationele spanningen of geweld. U kunt terecht op het nummer 1712 of op de website www.1712.be.

Het is uitermate belangrijk om u mentaal en fysiek gezond te voelen. Enkele tips:

 • Hanteer een gezonde levensstijl
 • Eet gezond en evenwichtig
 • Probeer veel te bewegen
 • Slaap op regelmatige uren
 • Plan je dag en week, maak een schema, …
 • Praat met vrienden, familie, buren …

Blijf op de hoogte van 'coronanieuws'

 • Via de media: volg het nieuws op de televisie, in de krant, ...
 • Via de officiële website met corona-informatie: www.info-coronavirus.be
 • Via het gratis nummer 0800 14 689
 • Via BE-Alert: schrijf u in via www.be-alert.be/nl