Brief burgemeester coronamaatregelen van 25 maart 2020

25
mrt
2020

Beste inwoner

In deze vreemde tijden waarin we af te rekenen krijgen met het coronavirus en de strenge maatregelen die door de federale regering werden ingevoerd om de verdere verspreiding van dit virus in te dijken, verloopt niets meer zoals normaal. Graag informeer ik u dan ook over een aantal zaken waar u mogelijk vragen rond hebt.

Wat kunt u doen om gezond te blijven?


Reeds enkele weken lang wordt u overdonderd met richtlijnen om ervoor te zorgen dat het coronavirus zich zo weinig mogelijk verspreidt. Het is van het allergrootste belang dat u deze richtlijnen strikt blijft toepassen om gezond te blijven.

  1. Blijf in ieder geval thuis als u ziek bent (nu, maar ook anders).
  2. Was regelmatig en grondig uw handen met water en zeep.
  3. Gebruik elke keer een nieuw papieren zakdoekje en gooi het weg in een afsluitbare vuilnisbak.
  4. Geen zakdoek? Hoest of nies in uw elleboogholte.

Houd u daarnaast strikt aan de regels over de sociale afstand (social distancing) van minstens 1,5 meter tussen personen – de politie zal hier strikt op toezien:


Blijf in uw woning, zodat u met zo weinig mogelijk mensen (buiten uw gezin) in contact komt.
Verlaat uw woning uitsluitend voor noodzakelijke en dringende redenen: medische zorg, het bezoek aan een voedingswinkel, apotheek, post, bank, een tankstation of om mantelzorg te bieden of hulp te verstrekken aan kwetsbare personen.
Alleen voedingswinkels, apotheken, winkels met dierenvoeding, krantenwinkels (1 klant per keer), nachtwinkels (slechts open tot 22 u.) zijn nog geopend. Winkelen doet u in de mate van het mogelijke alleen.
Samenscholingen buiten het gezin zijn verboden.
Fysieke activiteit in de buitenlucht (wandelen, joggen, fietsen) is aangeraden, maar alleen met de naaste gezinsleden die onder hetzelfde dak wonen of eenzelfde vriend(in), en indien contact (minder dan 1,5 meter) met andere mensen kan worden vermeden.
Gebruik het openbaar vervoer alleen wanneer u geen andere mogelijkheid hebt voor essentiële verplaatsingen en respecteer ook daar een sociale afstand van minstens 1,5 meter met andere personen.
Niet-essentiële reizen vanuit België naar het buitenland zijn verboden tot en met zondag 5 april.

Hoe kunt u andere Kortenbergenaren helpen in coronatijden?


Het Welzijnshuis van Kortenberg wil de solidariteit tussen Kortenbergse inwoners tijdens de coronacrisis aanmoedigen en bevorderen. Uiteraard zou het fijn zijn als iedereen zorg draagt voor mensen in hun directe omgeving: buren, familie en vrienden. Maar er zijn jammer genoeg ook mensen die niet kunnen rekenen op familie of vrienden in de nabijheid en die (nog) geen contacten hebben met buren. Deze mensen wil het Welzijnshuis Kortenberg met het initiatief ‘Kortenberg Helpt’ in contact brengen met mensen die bereid zijn hulp te bieden.

Wie hulp wil bieden kan bijvoorbeeld boodschappen doen, eten of medicijnen brengen, voor huisdieren zorgen, maar ook zorgen voor sociaal contact door een briefje of kaartje te sturen of door eens te telefoneren, …

Op www.kortenberg.be/kortenberg-helpt vindt u affiches die u kunt afdrukken en vervolgens aan uw raam kunt hangen. Zo kunt u aan mensen in uw nabije omgeving kenbaar maken dat u hulp biedt of hulp nodig hebt. Hulpbieders kunnen ook een kaartje downloaden waarop ze hun contactgegevens kunnen invullen en de soort hulp die ze willen bieden. Dit kaartje kunnen ze bij buren, van wie ze vermoeden dat die best wat hulp kunnen gebruiken, in de bus stoppen. Via een aanmeld- en aanvraagformulier kunnen mensen respectievelijk via de website ook hulp aanbieden of aanvragen als er niemand beschikbaar is in de directe omgeving.

Om de administratieve afhandeling door het Welzijnshuis zo vlot mogelijk te laten verlopen, wordt gevraagd om zoveel mogelijk gebruik te maken van de website om hulpvragen en hulpaanbod kenbaar te maken aan het Welzijnshuis. Mensen die geen mogelijkheid hebben om dit online te doen, kunnen hulp ook telefonisch aanvragen of aanbieden via het nummer 02 755 22 77, op weekdagen tussen 9 en 17 u.

Waar is het Zoeklichtnummer van april gebleven?


Mogelijk merkte u op dat u het aprilnummer van Zoeklicht niet ontvangen hebt. Er werd beslist om Zoeklicht voor de maand april niet te verspreiden. Veel van de informatie over geplande activiteiten in april is immers achterhaald door de coronamaatregelen waardoor alle activiteiten tot en met 5 april verplicht moesten worden afgelast. Voor tal van activiteiten (onder meer de gemeentelijke vakantiewerking in de paasvakantie en alle activiteiten van het Dienstencentrum) is dat inmiddels zelfs reeds het geval tot en met 19 april. Verschillende verenigingen beslisten daarnaast zelf om alle activiteiten tot eind april te annuleren. Kortom: een groot deel van de informatie in het aprilnummer Zoeklicht was niet meer relevant en zou mogelijk zelfs tot verwarring over het al dan niet plaatsvinden van activiteiten kunnen leiden.

De gemeentelijke diensten bereiden op dit moment samen met de Kortenbergse verenigingen een meinummer van Zoeklicht voor. Helaas is het op dit moment nog niet te voorspellen hoe lang het noodzakelijk zal zijn om de strenge maatregelen in verbandmet het afgelasten van activiteiten en evenementen aan te houden. Er kan met andere woorden op dit moment niet gegarandeerd worden of alle informatie over activiteiten in dat meinummer wel nog zal kloppen op het moment van verschijning. Daarom zal de informatie over activiteiten in het meinummer onder voorbehoud van opschorting vanwege coronamaatregelen verschijnen.

We houden u graag op de hoogte van wat al dan niet zal plaatsvinden via onze gemeentelijke website
www.kortenberg.be, waar u in de UiTagenda steeds de meest recente stand van zaken vindt.

Hoe kunt u op de hoogte blijven van ‘coronanieuws’ voor Kortenberg?


Raadpleeg de digitale infokanalen van de gemeente ook om op de hoogte te blijven van de meest recente updates in verband met het coronavirus en de impact die de maatregelen ter bestrijding hebben op ons sociale leven in Kortenberg. Houd hiervoor de gemeentelijke website in het oog, en dan vooral de pagina
www.kortenberg.be/coronavirus, schrijf u in op de gemeentelijke nieuwsbrieven via
www.kortenberg.be/nieuwsbrieven, volg de gemeentelijke facebookpagina via facebook.com/Kortenberg of de gemeentelijke twitter-account @GemKortenberg.

We vragen uw medewerking om buren of familie die niet online actief zijn mee op de hoogte te houden. Informeer hen over wat u op de digitale kanalen van de gemeente leest.

Hoe kan de gemeente Kortenberg u nog beter informeren?


De gemeente Kortenberg doet haar best om u zo goed mogelijk te informeren. Zeker in tijden van crisis, zoals nu, tijdens de coronacrisis, houden we u graag zo goed mogelijk op de hoogte. Graag vernemen we van u hoe u onze communicatie ervaart en hoe we u nog beter kunnen informeren. Vul op
www.kortenberg.be/communicatiebevraging de online enquête in over de gemeentelijke communicatie. Bent u niet online actief? Vraag dan een papieren enquête op via 02 755 30 70. Deze wordt u per post toegestuurd.

Zorg voor elkaar!


Tot slot wil ik aan ieder van u vragen om zorg te dragen voor elkaar. Ook als dat betekent dat u de mensen die u buiten uw gezin nabij zijn een tijdlang niet kunt zien. Ik ben mij heel erg bewust van de impact die de strenge maatregelen hebben op het sociale leven van ieder van ons, maar het is van het allergrootste belang dat iedereen zich daar nu aan houdt. Ik wil ieder van u alvast bedanken voor de opoffering die dat van u vergt.

Welbedankt

Daarnaast wil ik ook een bijzonder woord van dank uitspreken voor iedereen die zich inzet om dit virus te verslaan en om de situatie zo goed als mogelijk beheersbaar te houden. Mijn welgemeende dank ook aan iedereen die zich aan de regels houdt en daar op die manier toe bijdraagt.
Zorg voor elkaar, volg de regels strikt op en blijf gezond.

Met vriendelijke groet

Alexandra Thienpont
Burgemeester