Brief burgemeester coronamaatregelen - 5 augustus 2020

14
aug
2020

Beste inwoner

Tweede golf

De strijd tegen het coronavirus is nog lang niet afgelopen. Integendeel, het aantal besmettingen met het coronavirus ging sinds juli opnieuw in stijgende lijn. De gevreesde tweede golf werd zo een feit. Op de Nationale Veiligheidsraad van 27 juli werd beslist om vanaf 29 juli de regels opnieuw te verstrengen. Het afbouwen naar fase 5 van de exitstrategie is voorlopig dus nog niet aan de orde.

Sociale bubbel

De sociale bubbels werden teruggebracht van 15 naar 5 personen, wat verwarring kan veroorzaken. Concreet betekent het dat uw gezin of huishouden met 5 andere personen nauw contact mag hebben. Dit moeten (minstens) 4 weken lang dezelfde vijf personen zijn. Kinderen onder de 12 jaar worden hier niet bijgerekend. De veiligheidsafstand bewaren binnen de sociale bubbel is geen verplichting, maar wordt wel sterk aanbevolen. Bijeenkomsten met familie en vrienden (horecabezoeken, banketten, recepties, …) zijn beperkt tot uw eigen huishouden/gezin, aangevuld met uw sociale bubbel van 5 personen. Ook hier worden kinderen onder de 12 jaar niet meegerekend.    

Winkelen

Eerder besliste de Nationale Veiligheidsraad al om mondmaskers in winkels en bij handelaars te verplichten. Tracht uw boodschappen zoveel mogelijk alleen te doen en dit gedurende maximum 30 minuten.

Horeca

Ook in horecazaken is een mondmasker verplicht, behalve wanneer u met uw bubbel aan tafel zit. Het is verplicht om uw contactgegevens achter te laten om zo het contactonderzoek te vergemakkelijken. Ook bij sportclubs en wellnesscentra moet u uw gegevens achterlaten.

Wekelijkse markt - Koop lokaal

Op de wekelijkse markt van Kortenberg is een mondmasker sinds 23 juli verplicht. Ga bij voorkeur alleen naar de markt. Steun de lokale handelaars en koop zoveel mogelijk lokaal.

Gouden regels en mondmaskers

Het blijft cruciaal om de fysieke afstandsregels te bewaren. Draag uw mondmasker op plaatsen waar deze afstand niet gegarandeerd kan worden, zoals in drukke straten en op drukke pleinen. Vermijd verplaatsingen naar lokale broeihaarden (bijvoorbeeld: de provincie Antwerpen).

Op de achterzijde kunt u nogmaals de zes gouden regels en de algemene corona- en hygiënemaatregelen nalezen. Volg deze regels strikt op. Alleen zo krijgen we het virus klein!

Met warme groet

uw burgemeester
Alexandra Thienpont


Hebt u zelf hulp nodig of wilt u anderen helpen? Het initiatief ‘Kortenberg Helpt’ om inwoners te helpen loopt nog steeds.
Neem contact op met de dienst Gezondheid & Zorg van het Welzijnshuis via www.kortenberg.be/kortenberg-helpt,
02 755 22 77 (op weekdagen tussen 9 en 17 u.) of kortenberghelpt@kortenberg.be.

Bij Tele-Onthaal kunt u terecht voor een luisterend oor op het telefoonnummer 106, of via chat op tele-onthaal.be.
Jongeren kunnen terecht bij Awel op telefoonnummer 102, of via chat op www.awel.be.
Bij relationele spanningen of geweld kunt u terecht op het nummer 1712 of op de website www.1712.be.

Deze zes gouden regels blijven een cruciale rol spelen

Hygiënemaatregelen blijven essentieel. Was regelmatig uw handen en gebruik uw mondmasker op plaatsen waar het druk is of waar de veiligheidsafstand niet gerespecteerd kan worden.

 • Tracht uw activiteiten zoveel als mogelijk buiten te doen. In de openlucht is de kans op besmetting kleiner. Waar nodig moeten ruimtes voldoende worden verlucht.
 • Neem extra voorzorgsmaatregelen indien u in contact komt met mensen die tot een risicogroep behoren.
 • De fysieke afstandsregels (1,5 meter afstand) blijven nog steeds van toepassing, behalve bij uw eigen huishouden, kinderen onder de 12 jaar en uw sociale bubbel. Wie de veiligheidsafstand niet kan respecteren, moet een mondmasker dragen.
 • De sociale bubbel, bovenop de gezinsleden, werd teruggebracht van 15 naar 5 personen. De samenstelling van deze persoonlijke bubbel moet (minstens) vier weken lang ongewijzigd blijven.
 • Groepsbijeenkomsten mogen niet groter zijn dan het eigen gezin/huishouden aangevuld met uw sociale bubbel van vijf personen.

De volgende regels blijven van toepassing
zes gouden regels

 • Blijf in ieder geval thuis als u ziek bent.
 • Was regelmatig en grondig uw handen met water en zeep.
 • Gebruik elke keer een nieuw papieren zakdoekje en gooi het weg in een afsluitbare vuilnisbak.
 • Geen zakdoek? Hoest of nies in uw elleboogholte.
 • Houd u daarnaast strikt aan de regels over de sociale afstand (‘social distancing’) van minstens 1,5 meter tussen personen.
 • Draag een mondmasker waar het verplicht is en wanneer de sociale afstand niet kan gegarandeerd worden, ook in openlucht, zoals in drukke straten, op drukke pleinen, aan een stoplicht of op een voetpad waarop u mensen kruist.