Café Combinne

Wat?

Café Combinne is een intercultureel praatcafé dat Nederlandstaligen en anderstaligen samenbrengt in een gezellige sfeer. Wie deelneemt aan Café Combinne hoeft geen taaltesten af te leggen. Iedereen is welkom om in het Nederlands te praten over allerhande leuke gespreksonderwerpen. Er wordt geen les gegeven. De sessies worden voorbereid en geleid door vrijwilligers. Anderstalige mensen krijgen er de kans om het Nederlands te oefenen, bijvoorbeeld als extra aanvulling op Nederlandse lessen. Voor de Nederlandstaligen is het een kans om in contact te komen met mensen van vreemde culturen uit verschillende landen.

Doet u ook mee als vrijwilliger?

Wilt u graag ‘vreemd gaan’ door op een ongedwongen manier met anderstaligen te communiceren? Ziet u de meerwaarde van de interculturele dialoog om op een positieve manier mee te werken aan de diversiteit van de Kortenbergse samenleving?

Wat kunt u doen als vrijwilliger van Café Combinne?

Wie als Nederlandstalige meedoet aan Café Combinne is eerder een deelnemer dan een vrijwilliger, want eigenlijk draait alles er om gelijkwaardigheid. U brengt op een informele manier een gespreksthema tot leven dat aansluit bij de leefwereld van het diverse publiek en speelt als begeleider in op wat er zich tijdens de gesprekken aanbiedt. Als begeleider voedt u de gesprekken, bewaakt u het gebruik van het Nederlands en – waar nodig – toomt u al te ‘welbespraakte’ Vlamingen wat in.

Hoe werkt het?

Café Combinne is wekelijks open op vrijdagmiddag tussen 13 en 15 u. in het Dienstencentrum in OC Berkenhof, Beekstraat 25. Het vrijwilligersgroepje spreekt onderling de gespreksonderwerpen en de taakverdeling af. Ter ondersteuning van het thema brengen zij teksten, foto‘s of ander materiaal mee voor de deelnemers aan het Café.

Contactinformatie

Logo Welzijnshuis advalvas