Certificering van koeltechnici en koeltechnische bedrijven

Ozonlaagafbrekende stoffen en gefluoreerde broeikasgassen worden vaak gebruikt als koelmiddel in koelinstallaties. Die koelmiddelen hebben een negatieve impact op het klimaat en milieu.

Om de uitstoot van deze koelmiddelen te beperken, moeten bedrijven én technici die aan stationaire koelinstallaties (industriële koeling, diepvriezers, aircosystemen) werkzaamheden uitvoeren, waarbij er een risico bestaat op emissies van deze schadelijke koelmiddelen in het bezit zijn van een erkenning.

Voorwaarden

Alle koeltechnici van koeltechnische bedrijven die effectief werkzaamheden aan stationaire koelinstallaties uitvoeren die gefluoreerde broeikasgassen of ozonafbrekende stoffen bevatten en waarbij er een risico bestaat op uitstoot of lekken van deze koelmiddelen, moeten een geldige erkenning bezitten.
Op de website van het Departement Omgeving (OMG) vindt u

Ook het koeltechnisch bedrijf waarvoor de koeltechnicus werkt, moet over een erkenning als koeltechnisch bedrijf beschikken voor het installeren van die koelinstallaties of het onderhouden ervan.

Procedure

Al in het bezit van een Europees certificaat als koeltechnicus?

 • Technici die buiten het Vlaamse Gewest een Europees certificaat (bv. een F-gassen diploma uit Nederland) behaald hebben moeten zich eerst aanmelden vooraleer te mogen werken in Vlaanderen.
 • Ook technici die in het Vlaamse Gewest een Europees certificaat behaald hebben, maar nog niet in het bezit zijn van de Vlaamse erkenning en het bijbehorende erkenningsbewijs moeten zich aanmelden.

Aanmelden als koeltechnicus kan via het online loket van het Departement Omgeving (klik op "Ga naar het erkenningenloket"; aanmelden met e-ID). Volgende gegevens dient u bij de melding toe te voegen:

 • een kopie van het Europees certificaat in het Nederlands, Frans, Duits of Engels
 • de identificatiegegevens van de technicus:
  • de voor- en achternaam
  • het rijksregisternummer of als u niet over een rijksregisternummer beschikt: de geboortedatum en -plaats, het privéadres en de datum sinds wanneer u op dit adres woont
  • het telefoonnummer en e-mailadres van de technicus
  • de naam en het ondernemingsnummer van het bedrijf waarvoor u werkt. Indien het bedrijf niet beschikt over een ondernemingsnummer, dan bezorgt u het adres van de maatschappelijke zetel in het btw-nummer van het bedrijf.

Nog niet in het bezit van een Europees certificaat als koeltechnicus?

Geldigheidsduur

 • De erkenning wordt verleend voor onbepaalde duur, maar om de erkenning te kunnen behouden, moet een erkend koeltechnicus elke vijf jaar slagen voor een actualisatie-examen, georganiseerd door een erkend opleidingscentrum.
 • Daarnaast moet een erkend koeltechnicus voldoen aan een aantal andere verplichtingen.

Bedrag

 • Een erkend koeltechnicus moet jaarlijks een retributie betalen voor de uitoefening van het toezicht op de erkenning. De koeltechnicus ontvangt hiervoor automatisch een betalingsuitnodiging in het jaar nadat de erkenning werd verkregen.

Regelgeving

Vlaams reglement inzake erkenningen met betrekking tot het leefmilieu (VLAREL).