Chartertoets 2018 - inleiding

Wat is een Chartertoets?

Een Chartertoets is een tussentijdse evaluatie waarmee nagegaan kan worden in welke mate het beleid de voornoemde Charterprincipes ter harte neemt. Het opstellen van zo’n Chartertoets gebeurt op basis van informatie die verzameld wordt via een burgerbevraging. Deze verzamelde informatie wordt vervolgens in de gemeentelijke adviesraden getoetst waarbij de verantwoordelijke leden van het college toelichting en motivatie kunnen geven. De resultaten van deze toets worden verzameld in een document, de Chartertoets, dat bestuurders en burgers vervolgens als leidraad kunnen gebruiken voor het toekomstige beleid.

Het verzamelen van informatie, het begeleiden van de burgerbevraging en het ondersteunen van de adviesraden in het formuleren van hun kanttekeningen wordt opgevolgd door de Charterstuurgroep. Het is deze projectgroep die erover waakt dat het gevoerde beleid in overeenstemming is met de Charterprincipes.

Doelen en voorwaarden van de Chartertoets

De Chartertoets heeft de volgende doelen:

  • Het ontwikkelen van een objectief referentiekader met betrekking tot het beleid dat elkelegislatuur opnieuw kan toegepast worden.
  • Het ontwikkelen van een leidraad voor de toepassing van de Charterprincipes voor hettoekomstige beleid.
  • Het stimuleren van een beleidsdialoog tussen burgers en bestuurders.

 

Chartertoets 218

Chartertoets 2018

In aanloop naar de volgende gemeente­raadsverkiezingen in oktober 2018 en de daarop volgende beleidsperiode hebben 8 van de 13 adviesraden hun adviezen voor het beleid geformuleerd. Samen met de zes Charterprincipes en de resultaten van de Grote Kortenberg-enquête, vormen deze adviezen een goed beeld van hoe Kortenberg droomt, denkt en zijn prioriteiten formuleert. De representativiteit van de enquête en de adviezen van de raden zorgen voor een breed gedragen Chartertoets die de lokale democratie concreet maakt en de meerwaarde van participatie bewijst.

Hieronder worden alle charterprincipes overlopen en wordt een korte samenvat­ting van de geformuleerde adviezen en tendensen gegeven die per principe werden vastgesteld. Bijhorend vindt de lezer per principe een identiteitskit die aangeeft hoe dit principe heeft gescoord bij de Grote Kortenberg-enquête, waar het principe zich bevindt op de prioritei­tenmatrix van de Grote Kortenberg-enquête, hoeveel en welke adviesraden hierover een advies hebben gegeven en hoeveel adviezen er voor dat principe zijn geformuleerd. Dit biedt u als lezer een breder beeld van het behandelde principe en zijn gedragenheid binnen de gemeente. Voor meer details verwijzen we u graag door naar het advies van de adviesraden op bladzijde 19 en de Grote Kortenberg-enquête op bladzijde 57.

 

Als laatste punt wordt er teruggekoppeld naar de eerste Chartertoets van 2013. Er werd toen met 80 inwoners gewerkt die per thema werden onderverdeeld in 10 expertgroepen. Door het grote verschil tussen de methodiek van toen en van­daag, kunnen we niet meteen een vergelijking maken. Er zijn echter wel overeenkomsten tussen de werkpunten van zes jaar geleden en nu.

 

Deze adviezen geven een goed beeld van hoe

Kortenberg droomt,

denkt en zijn prioriteiten formuleert

 

In aanloop naar de volgende gemeente­raadsverkiezingen in oktober 2018 en de daarop volgende beleidsperiode hebben 8 van de 13 adviesraden hun adviezen voor het beleid geformuleerd. Samen met de zes Charterprincipes en de resultaten van de Grote Kortenberg-enquête, vormen deze adviezen een goed beeld van hoe Kortenberg droomt, denkt en zijn prioriteiten formuleert. De representativiteit van de enquête en de adviezen van de raden zorgen voor een breed gedragen Chartertoets die de lokale democratie concreet maakt en de meerwaarde van participatie bewijst.

Hieronder worden alle charterprincipes overlopen en wordt een korte samenvat­ting van de geformuleerde adviezen en tendensen gegeven die per principe werden vastgesteld. Bijhorend vindt de lezer per principe een identiteitskit die aangeeft hoe dit principe heeft gescoord bij de Grote Kortenberg-enquête, waar het principe zich bevindt op de prioritei­tenmatrix van de Grote Kortenberg-enquête, hoeveel en welke adviesraden hierover een advies hebben gegeven en hoeveel adviezen er voor dat principe zijn geformuleerd. Dit biedt u als lezer een breder beeld van het behandelde principe en zijn gedragenheid binnen de gemeente. Voor meer details verwijzen we u graag door naar het advies van de adviesraden op bladzijde 19 en de Grote Kortenberg-enquête op bladzijde 57.

Als laatste punt wordt er teruggekoppeld naar de eerste Chartertoets van 2013. Er werd toen met 80 inwoners gewerkt die per thema werden onderverdeeld in 10 expertgroepen. Door het grote verschil tussen de methodiek van toen en van­daag, kunnen we niet meteen een vergelijking maken. Er zijn echter wel overeenkomsten tussen de werkpunten van zes jaar geleden en nu.

 

Contactinformatie