Checklist evenementen

Organisator

Zorg dat je al je contactgegevens bij de hand hebt.

Omschrijving evenement

Naast enkele basisgegevens wensen we ook het aantal verwachte aanwezigen en het start- en sluitingsuur te kennen.

Locatie

  • Vraag je een rij- of parkeerverbod? Houd de straatnamen en straatnummers waartussen een eventueel parkeerverbod moet worden opgesteld bij de hand.
  • Fuif, concert, festival of sportgebeuren? Maak een eenvoudig inplantingsplan waarop je de grote volumes van je evenement aanduidt.
  • Bewegwijzering noodzakelijk? Noteer dan straatnamen en startnummer.
  • Wordt er een parcours afgelegd? Stippel je parcours uit op een plan en houd een chronologisch lijstje van de straten bij de hand.

Eten drinken

  • Je moet weten of je alcohol gaat serveren.
  • Je moet weten of je sterke drank (gedistilleerd) gaat serveren
  • Je moet weten of je eten gaat serveren en welke warmtebronnen je hiervoor gaat gebruiken.

Veiligheid

Bekijk de brandveiligheidsnormen voor evenementen waaraan je moet voldoen.

Check de specifieke infofiches van de brandweer.

Geluid

Je moet weten of je versterkte muziek gaat afspelen en zo ja, tot hoeveel decibel je wilt gaan. Afhankelijk van het geluidsniveau zijn er flankerende maatregelen te nemen. Zo moet je vanaf een bepaald niveau gehoorbescherming aanbieden, het geluidsniveau afficheren of meten... Deze informatie wordt je na de evenementenaanvraag bezorgd.

Promotie

Wil je wegwijzers ophangen? Houd dan een plannetje bij de hand met de aanduiding waar ze staan.

Openbare nutsvoorziening

Zijn er op je eventlocatie openbare nutsvoorzieningen (elektriciteit en water) waar je wenst gebruik van te maken?

Contactinformatie