Coronaregels jeugd

Bij onderstaande informatie zijn verschillende richtlijnen (ministerieel besluit, sectorprotocol, burgemeesterbesluit,…) tegelijkertijd van kracht. Contacteer bij twijfel de dienst Vrije Tijd via vrijetijd@kortenberg.be of 02 755 30 70.

Jeugdbewegingen

Vanaf vrijdag 28 januari 2022 wordt er gewerkt met de coronabarometer. Deze start in code rood. De coronabarometer is een instrument voor proactieve beleidsvoorbereiding en communicatie en moet aan de betrokken sectoren meer voorspelbaarheid geven, de beslissingen van het Overlegcomité structureren en meer transparant maken.” De beslissing is dus nog steeds politiek. De richtcijfers om te schakelen zijn:

 • Rood = meer dan 150 nieuwe hospitalisaties per dag en bezetting intensieve zorg van meer dan 500.
 • Oranje = tussen 65 en 149 nieuwe hospitalisaties per dag en bezetting intensieve zorg tussen 300 en 500.
 • Geel = minder dan 65 nieuwe hospitalisaties per dag en bezetting intensieve zorg is minder dan 300.
De coronabarometer spreekt over ‘georganiseerde activiteiten’ (in groepsverband). Daaronder vallen ook de jeugdactiviteiten. Er wordt een duidelijk onderscheid tussen binnen en buiten gemaakt.  


Binnenactiviteiten voor het jeugdaanbod in code rood

Binnenactiviteiten kunnen weer vanaf vrijdag 28 januari volgens onderstaande regelgeving: 

 • Een groep van maximum 80 deelnemers, exclusief begeleiding.
 • Mondmaskerplicht vanaf 6 jaar, behalve bij statische activiteiten op veilige afstand, of bij erg intensieve activiteiten (cfr. sport).
 • Overnachtingen kunnen ook. Ouders en voogden krijgen het advies een zelftest te voorzien.

Buitenactiviteiten voor het jeugdaanbod in code rood

Die kunnen nog steeds. Vanaf vrijdag 28 januari zijn de belangrijkste afspraken:

 • In groepen van maximum 200 deelnemers, exclusief begeleiding
 • Mondmaskers zijn enkel verplicht op plaatsen waar dat ook geldt in de samenleving.

Algemeen 

 • De bestaande mondmaskerplicht geldt nu ook voor kinderen vanaf 6 jaar. Dat is enkel binnen, dus ook in jeugdlokalen. Uitzondering op basis van de aard van de activiteit: intensieve activiteit
 • Bestaande richtlijnen blijven behouden: 
  - Intens fysiek contact vermijden
  - Deelnamevoorwaarden (wie ziek is blijft thuis)

Jeugdhuizen

Jeugdhuizen vallen onder de coronarichtlijnen van de horeca. De horecaregels in code rood die ingaan vanaf vrijdag 28 januari zijn:

 • Covid Safe Ticket binnen verplicht en buiten vanaf 100 personen.
 • Mondmasker verplicht vanaf 6 jaar. 
 • Sluitingsuur van 24 tot 5 u.
 • Maximum 6 aan een tafel zittend. Eénmaal zittend mag het mondmasker af.
 • Niet rechtstaand consumeren.
 • Bedienend personeel draagt ten allen tijden een mondmasker. 

Verdere aanbevelingen

 • Zoveel mogelijk 1.5 meter afstand bewaren
 • De geluidsgrens mag 80 decibel overschrijden.

Regels die blijven gelden

 • Het plaatsen van een CE-gemarkeerde CO2-meter is verplicht.
 • De geldende maatregelen zijn zichtbaar bij binnenkomst
 • Voorzie voldoende reinigings- en ontsmettingsproducten
 • Contactoppervlakten reinig je regelmatig

Vind draaiboeken, richtlijnen en protocollen via https://www.formaat.be/assets/2823.

Speelterreinen en skatepark

De speelterreinen en het skatepark in Kortenberg zijn geopend. Hierbij gelden volgende richtlijnen:

 • Aanwezigheid van maximaal 15 personen kan zonder begeleider.
 • Volwassenen die de kinderen begeleiden, respecteren de fysieke afstandsregels van 1,5 meter tussen elke persoon.

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws in verband met het coronavirus in Kortenberg via www.kortenberg.be/coronavirus.

Contactinformatie