Coronaregels jeugd

Bij onderstaande informatie zijn verschillende richtlijnen (ministerieel besluit, sectorprotocol, burgemeesterbesluit,…) tegelijkertijd van kracht. Contacteer bij twijfel de dienst Vrije Tijd via vrijetijd@kortenberg.be of 02 755 30 70.

Jeugdbewegingen

Voor jeugdbewegingen gelden vanaf 8 mei 2021 onderstaande regels

Voor kinderen tot en met 12 jaar: 

 • Werken in bubbels van maximum 10 kinderen, exclusief begeleiding voor binnenactiviteiten
 • Werken in bubbels van maximum 25 kinderen, exclusief begeleiding, voor buitenactiviteiten
 • Begeleiding draagt altijd en voortdurend mondmaskers, zowel binnen als buiten. 

Voor jongeren tussen 13 en 18 jaar: 

 • Samenkomen in groepjes van maximum 25 jongeren, exclusief begeleiding.
 • Uitsluitend in openlucht samenkomen.
 • Begeleiding en jongeren dragen een mondmaskers. 

Voor +18 jaar:

 • Buitenbubbel van maximum 10 personen.
 • Het dragen van een mondmasker (vanaf 12 jaar) en het bewaren van 1,5 meter afstand blijven behouden. 

Versoepelingen vanaf 25 juni: 

Vanaf 25 juni:

 • Weekbubbels van 50, exclusief begeleiding
 • Vrij spelen in de bubbel zonder afstand of mondmasker
 • Vanaf 13 jaar geen te intense fysieke activiteiten
 • Binnen kan, voorkeur buiten
 • Overnachting kan
 • Meerdere bubbels op 1 locatie kan mits afstand tussen bubbels
 • Deelnamevoorwaarden, registratieplicht en hygiëneregels blijven


Algemeen geldende richtlijnen: 

 • Alle hygiënemaatregelen zijn en blijven van toepassing: regelmatig handen wassen en ontsmetten, contactoppervlakten regelmatig ontsmetten, toiletten reinigen, mondmaskerplicht voor externen (bijvoorbeeld ouders die kinderen komen brengen en ophalen) en het behouden van voldoende afstand (1,5 meter).
 • Activiteiten vinden plaats in bubbels van maximaal 50 personen (inclusief begeleiding) voor -12. Binnen deze bubbels is mondmaskerplicht niet nodig voor de kinderen, wel voor de begeleiders. Draag ook een mondmasker indien je als begeleider van een bubbel in contact komt met externen (bijvoorbeeld een ouder die een gesprek wenst).
 • Bij buitenactiviteiten kan het nog steeds tot 50 bij -12 en zonder mondmasker. Activiteiten met intens fysiek contact worden ook buiten sterk afgeraden. Handhygiëne blijft cruciaal.
 • Activiteiten vinden bij voorkeur zoveel mogelijk in openlucht plaats. Zorg voor voldoende ventilatie indien er toch binnen gespeeld wordt.
 • Bij elke activiteit dient een registratielijst opgesteld te worden in het kader van contactopvolging indien er zich een besmetting zou voordoen. Op deze registratielijst worden minstens volgende zaken genoteerd: (voor)naam, telefoonnummer, e-mailadres, datum van de activiteit.
 • Leefweken en overnachtingen zijn verboden. Het risico op besmetting is te groot in relatie tot voortdurende wisselwerking met andere contexten waarin deelnemers zich bewegen. Ook leidingsweekends worden ten strengste afgeraden. Ledenactiviteiten met overnachtingen, of meerdaagse pedagogische cursussen, waarbij er sprake is van ‘bubbels’ (dus geen interactie met andere groepen tijdens de meerdaagse) kunnen wel nog, mits de regels van oranje gevolgd worden. Slapen gebeurt met afstand en goede verluchting.
 • Zorg voor voldoende signalisatie op je werking: pijlen voor de looplijnen van de bubbels, affiches waarop duidelijk gemaakt wordt waar ouders moeten wachten bij het brengen of ophalen van hun kind en affiches die herinneren aan de mondmaskerplicht en het behouden van voldoende afstand.
 • Zorg voor een aparte ruimte die als quarantainelokaal gebruikt kan worden. Indien een kind ziek is of symptomen van COVID-19 vertoont, dient het kind naar deze ruimte gebracht te worden. Voorzie in dit lokaal een infoblad met symptomen van COVID-19, een thermometer, ontsmettinsgel, mondmaskers en handschoenen. Contacteer de ouders met de vraag naar de dokter te gaan. Geef duidelijk de boodschap dat een kind enkel terug naar de activiteit kan/mag keren indien men in het bezit is van een medisch attest, uitgeschreven door een arts.

Bij activiteiten of evenementen die je organiseert ten voordele van je werking (bijvoorbeeld een eetdag) zijn de richtlijnen voor evenementen van toepassing. Maak steeds de afweging of deze activiteiten echt noodzakelijk zijn voor de werking en of je deze niet op een andere manier kan organiseren (bijvoorbeeld aan huis bedeling of drive-insysteem).

Vind uitgewerkte draaiboeken en protocollen via https://ambrassade.be/nl/jeugdwerkzomer/jeugdwerkregels of via https://bataljong.be/corona#najaar2020

Jeugdhuizen

Jeugdhuizen vallen onder de coronarichtlijnen van de horeca en mogen op dit moment enkel een terras openen tussen 8 en 22 u. 

Vanaf 9 juni mogen jeugdhuizen hun deuren ook opnieuw openzetten om mensen binnen te ontvangen. Het sluitingsuur voor deze 'binnenhoreca' zal 22 u. zijn. Het terras mag geopend blijven tot 23.30 u.

Men dient aan onderstaande richtlijnen te voldoen:

 • Alle hygiënemaatregelen zijn en blijven van toepassing: bij het binnenkomen van het jeugdhuis moeten de handen gewassen en/of ontsmet worden, contactoppervlakten en toiletten moeten regelmatig ontsmet en gereinigd worden en een fysieke afstand van minstens 1,5 meter moet gegarandeerd worden.
 • In het jeugdhuis geldt er mondmaskerplicht voor alle bezoekers tot men op zijn/haar plaats zit. Obers dienen altijd een mondmasker te dragen.
 • Er mogen tegelijkertijd maximum 50 personen (inclusief obers) aanwezig zijn in het jeugdhuis. Bezoekers dienen te allen tijde aan dezelfde tafel te blijven zitten. Voorzie extra tafels die telkens 1,5 meter uit elkaar geplaatst kunnen worden. Aan één tafel mogen enkel mensen vanuit dezelfde bubbel plaats nemen, tenzij er 1,5 meter afstand bewaard kan worden.
 • Maximum 4 personen aan één tafel.
 • Serveer drank zoveel mogelijk in kleine flesjes. Stimuleer bezoekers om bijvoorbeeld een eigen glas naar het jeugdhuis mee te brengen. Op die manier vermijd je slecht gereinigde glazen.
 • Bezoekers worden aan tafel bediend. Obers brengen de drank dus naar de bezoekers en ruimen achteraf alles op. Vermijd dat bezoekers rondlopen. Ontsmet tafels en stoelen nadat bezoekers vertrokken zijn.
 • Zorg ervoor dat elke ober zijn/haar eigen materiaal heeft, zoals een flesopener en keukenhanddoek. Na elke shift dient dit materiaal ontsmet en/of gereinigd te worden.
 • Bij elke openingsavond van het jeugdhuis dient een registratielijst opgesteld te worden in het kader van contacttracing indien er zich een besmetting zou voordoen. Op deze registratielijst worden minstens volgende zaken genoteerd: (voor)naam, telefoonnummer, e-mailadres, datum van de activiteit.
 • Zorg voor voldoende signalisatie in het jeugdhuis: pijlen voor de looplijnen naar ingang en uitgang en affiches die herinneren aan de mondmaskerplicht en het behouden van voldoende afstand.
 • Stimuleer je bezoekers om enkel elektronisch te betalen via Payconiq of een Bancontact-app.
 • Voorzie in de toiletten enkel papieren doekjes en geen handdoeken. Zorg voor affiches die duidelijk maken wat een correcte manier is van handen wassen. Toiletten en urinoirs moeten, indien van toepassing, afgesloten worden zodat 1,5 meter afstand bewaard kan worden.
 • Verlucht het jeugdhuis zoveel mogelijk tijdens een openingsavond. Houd hierbij rekening met eventuele lawaaihinder voor de buurt.
 • Jeugdhuizen sluiten hun deuren om 23 u.

Vind draaiboeken, richtlijnen en protocollen via https://www.formaat.be/assets/2823.

Speelterreinen en skatepark

De speelterreinen en het skatepark in Kortenberg zijn geopend. Hierbij gelden volgende richtlijnen:

 • Aanwezigheid van maximaal 15 personen kan zonder begeleider.
 • Volwassenen die de kinderen begeleiden, respecteren de fysieke afstandsregels van 1,5 meter tussen elke persoon.
 • Op het skatepark is het dragen van een mondmasker verplicht van zodra je niet actief aan het skaten bent. 

Alle informatie hieromtrent werd opgenomen in het ministerieel besluit van 30 juni.

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws in verband met het coronavirus in Kortenberg via www.kortenberg.be/coronavirus.

Contactinformatie