Coronaregels jeugd

Bij onderstaande informatie zijn verschillende richtlijnen (ministerieel besluit, sectorprotocol, burgemeesterbesluit,…) tegelijkertijd van kracht. Contacteer bij twijfel de dienst Vrije Tijd via vrijetijd@kortenberg.be of 02 755 30 70.

Jeugdbewegingen

De basis is: er zijn geen verplichtende maatregelen meer voor het jeugdwerk. Wel zullen we allen aandacht houden voor enkele basisrichtlijnen.

 • De voorkeur gaat nog steeds uit naar activiteiten die volledig of deels buiten doorgaan. 
 • Kies je ervoor om een activiteit binnen te laten doorgaan, blijf dan extra aandacht besteden aan het ventileren en verluchten van ruimtes voor, tijdens en na gebruik. 
 • Behoud aandacht voor basishygiëne. Het regelmatig wassen van de handen, het gebruik van wegwerpzakdoeken en afsluitbare vuilnisbakken, het hoesten/niezen in de elleboog,... Blijf hier wijzen op het belang van deze basishygiëne bij begeleiding en deelnemers. 
 • Er zijn geen specifieke beperkingen voor jeugdwerkactiviteiten in het buitenland, hou wel nog steeds rekening met de beperkingen en/of maatregelen van toepassing voor zowel het land waar je naar afreist als voor terugkeer naar België. 
 • De deelnamevoorwaarde rond ziekte blijft van toepassing: Wie ziek is of zich niet goed voelt, blijft thuis.
  Ook kinderen en/of begeleiding die in contact kwamen met een besmet persoon en in quarantaine moeten blijven, kunnen in dit geval niet deelnemen aan het aanbod. 
 • Wie ouder is dan 12, in contact komt met externen en geen afstand kan houden, draagt een mondmasker.
 • Vraag externen (bv. ouders die hun kinderen halen en brengen, verantwoordelijken van de infrastructuur, leveranciers...) om social distancing steeds in acht te houden en een mondmasker te dragen indien dit niet mogelijk is. 
 • Blijf samenscholingen vermijden. 
 • Wanneer je je als groep op publieke domeinen bevindt, een uitstap organiseert, een winkel bezoekt,... dan hou je je steeds aan de maatregelen die van toepassing zijn op die plaats en voor de brede samenleving m.b.t. het houden van afstand, het dragen van mondmaskers,... 
 • Voor evenementen gelden in Vlaanderen vanaf 1 september meer mogelijkheden. 
  Voor evenementen tot 200 personen binnen en 400 personen buiten kan je in september organiseren zonder beperkingen, zonder maskers en zonder Covid Safe Ticket.
  Voor grotere evenementen kies ofwel voor een formule waarin de corona maatregelen (social distancing, mondmaskers, aparte bubbels...) en lokale afstemming bepalen hoe je organiseert
  OF de Covid Safe Ticket systemen.
  Evenementen zijn publieke events waarbij de doelgroep anders is dan de doelgroep die je normaal bereikt, volg je de regels zoals gecommuniceerd op ikorganiseer.be. 
 • Lokaal kunnen er steeds strengere en verplichtende maatregelen worden toegepast op basis van de lokale vaccinatiegraad of besmettingssituatie. 
 • Duid nog steeds een verantwoordelijke (coronacoördinator) aan die aanspreekpunt is voor deelnemers, ouders en in geval van nood ook de contacttracers. Deze persoon kent de afspraken die jullie maken om alles veilig te laten verlopen en kan snel reageren wanneer gegevens nodig zijn bv. in functie van een besmetting. 

Jeugdhuizen

Jeugdhuizen vallen onder de coronarichtlijnen van de horeca.

Barwerking
Versoepelingen

 • Geen maximum aantal personen per tafel
 • Geen 1.5 meter tussen tafelgezelschappen nodig
 • Geen verplichte sluitingsuren
 • De geluidsgrens mag 80 decibel overschrijden.
 • Rechtstaand / aan de bar bestellen is toegestaan
 • Aan de bar consumeren is toegestaan

Regels die blijven gelden

 • Het plaatsen van een CE-gemarkeerde CO2-meter is verplicht.
 • De bezoekers dragen mondmasker bij verplaatsingen
 • Medewerkers dragen een chirurgisch mondmasker
 • De geldende maatregelen zijn zichtbaar bij binnenkomst
 • Voorzie voldoende reinigings- en ontsmettingsproducten
 • Contactoppervlakten reinig je regelmatig
 • Dansen blijft verboden

Vind draaiboeken, richtlijnen en protocollen via https://www.formaat.be/assets/2823.

Speelterreinen en skatepark

De speelterreinen en het skatepark in Kortenberg zijn geopend. Hierbij gelden volgende richtlijnen:

 • Aanwezigheid van maximaal 15 personen kan zonder begeleider.
 • Volwassenen die de kinderen begeleiden, respecteren de fysieke afstandsregels van 1,5 meter tussen elke persoon.
 • Op het skatepark is het dragen van een mondmasker verplicht van zodra je niet actief aan het skaten bent. 

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws in verband met het coronavirus in Kortenberg via www.kortenberg.be/coronavirus.

Contactinformatie