Coronatests: sneltests en zelftests

12
jan
2021

Bent u bezorgd over uw gezondheid (of over symptomen), vraag dan steeds en best zo snel mogelijk advies aan uw huisarts.

Corona-sneltest

De klassieke 'PCR-test' is de meest betrouwbare test om personen te testen op COVID-19, maar er is ook een toenemend aanbod van antigeen sneltesten. In welke omstandigheden deze sneltesten geschikt zijn, is duidelijk beschreven in de officiële teststrategie die op de website van Sciensano staat: https://covid-19.sciensano.be/sites/default/files/Covid19/COVID-19_Case%20definition_Testing_NL.pdf.

Belangrijk is dat

  • antigeen sneltesten enkel betrouwbaar zijn bij mensen met symptomen als ze worden afgenomen de eerste dagen na het ontstaan van de symptomen. Bij mensen zonder symptomen is de kans veel groter dat de test onbetrouwbaar (vals-negatief) is en dus onterecht geruststelt.
  • antigeen sneltesten moeten worden afgenomen door iemand die hiervoor is opgeleid, anders geven ze een onbetrouwbaar resultaat.
  • antigeen sneltesten nooit voldoende informatie geven om te bepalen of een quarantaine mag worden ingekort of stopgezet.
  • niet alle antigeen sneltesten goedgekeurd zijn door de overheid. Testen die niet vermeld worden in de officiële lijst van Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (https://www.fagg-afmps.be/nl/MENSELIJK_gebruik/gezondheidsproducten/medische_hulpmiddelen_hulpstukken/covid_19/tests), zijn niet betrouwbaar.

Meer informatie over wat u van antigeen sneltesten kunt verwachten, hoe betrouwbaar ze zijn en welke risico’s ze inhouden, kunt u ook vinden op de website van Zorg en Gezondheid: https://www.zorg-en-gezondheid.be/sneltesten-antigeentesten

Corona-zelftest

 

Zelftesten die te koop worden aangeboden zijn meestal serologisch: via een druppeltje bloed worden antistoffen in uw lichaam gedetecteerd. Deze testen geven enkel aan of u ooit besmet bent geweest, maar niet of die besmetting recent was. Ze geven dus geen informatie over hoe besmettelijk u nu bent, en ook niet of u zelf voldoende beschermd bent.

Soms worden ook antigeen-sneltesten aangeboden als zelftest. Deze testen moeten afgenomen door iemand die hiervoor is opgeleid, anders zijn ze niet voldoende betrouwbaar. Ze mogen dus niet als zelftest worden gebruikt.

Er circuleren op internet ook namaaktesten. Deze testen zijn verboden, en het gebruik ervan wordt ten stelligste afgeraden. Meer algemene overwegingen bij het nut en de risico’s van zelftesten en screenen op eigen initiatief vindt je op de website over bevolkingsonderzoek: https://www.bevolkingsonderzoek.be/nl/screenen-op-eigen-initiatief/wat-is-belangrijk-bij-een-screening-op-eigen-initiatief.

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws in verband met het coronavirus in Kortenberg via www.kortenberg.be/coronavirus

Contactinformatie