Coronavirus: algemene bepalingen voor recreatie en buitenactiviteiten

7
apr
2020

Om de verdere verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, gelden strikte maatregelen, opgelegd door de federale overheid. De basisregel daarbij is nog steeds: blijf thuis! 

Volgens de meest recente lijst met frequent gestelde vragen van het Nationaal Crisiscentrum gelden voor recreatie en buitenactiviteiten volgende algemene bepalingen:

Privé- en publieke activiteiten van culturele, maatschappelijke, feestelijke, folkloristische, sportieve en recreatieve aard zijn verboden. Uitzondering is de beoefening van een individuele fysieke buitenactiviteit of met de gezinsleden die onder hetzelfde dak wonen of telkens eenzelfde vriend en mits inachtneming van de social distancing maatregelen (afstand van 1,5 meter).

Fysieke activiteiten en wandelingen worden aangemoedigd mits inachtname van de afstandsregels ('social distancing'-maatregelen). Deze activiteiten zijn toegestaan voor de noodzakelijke duur om ze uit te oefenen. Na de uitoefening van de activiteiten is de terugkeer naar huis verplicht. In het kader van deze activiteiten moet men permanent in beweging zijn. Het is bijvoorbeeld verboden om in de parken te gaan zitten, te picknicken of te zonnebaden.

Ten aanzien van zwangere vrouwen en ouderen zal er tolerantie aan de dag gelegd worden. De maatregel mag ook niet strikt toegepast worden op mensen met een beperkte mobiliteit of een mentale handicap.

Voor de activiteiten mogen enkel rijwielen (met inbegrip van elektrische fiets) en niet gemotoriseerde voortbewegingstoestellen worden gebruikt. Deze beperking is niet van toepassing voor personen met een beperkte mobiliteit.

Verplaatsingen met de auto om een luchtje te scheppen zijn verboden, behalve voor:

  • gezinnen met kinderen tot en met 5 jaar;
  • personen met een beperkte mobiliteit (met inbegrip van ouderen en zwangere vrouwen);
  • begeleiders van personen met een fysieke of mentale beperking.

 

Contactinformatie