Coronavirus: tips voor winkels

27
jan
2021

De FOD Economie heeft een gids met tips en communicatiedragers samengesteld om de zelfstandigen en winkeliers te helpen om hun activiteiten in veilige omstandigheden uit te oefenen.

Gids voor de winkels

De gids bevat de minimale en noodzakelijke preventiemaatregelen voor veilige contacten tussen kleinhandelaars/zelfstandigen, hun personeel en hun klanten.

Het gaat onder meer om:

 • algemene regels voor de toegang tot winkels en winkelcentra
 • organisatie van de binnen- en buitenruimtes
 • hygiënemaatregelen
 • manieren om fysiek contact te beperken
 • bepalingen voor betaling aan de kassa
 • klanteninformatie
 • organisatie van ambulante handel
 • advies voor de uitoefening van beroepen zonder lichamelijk contac

Deze gids gaat tijdelijk niet meer over beroepen met lichamelijk contact, kermissen, bioscopen, wellnesscentra, overdekte speeltuinen, pretparken, kansspelinrichtingen van klasse I en II, handelsbeurzen en andere tentoonstellingen, aangezien al deze inrichtingen momenteel gesloten moeten blijven.

Download de gids op de website van de FOD Economie.

Die minimale preventiemaatregelen kunnen op sector- of bedrijfsniveau worden aangevuld. Daarbij wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met de specifieke omstandigheden. Ook andere adequate maatregelen die een soortgelijke bescherming bieden, zijn mogelijk. De sectorprotocollen die met de betrokken handelsfederaties zijn gesloten, zijn een goede bron van aanvullende informatie.

Bekijk ook de 'Gids om de verspreiding van COVID-19 op het werk tegen te gaan', die in samenwerking met de Groep van Tien is opgesteld en beschikbaar is op de website van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg.

Formulier om contactgegevens te registreren

In bepaalde sectoren moet bij de aankomst de contactgegevens (telefoonnummer of e-mailadres) van één klant per huishouden geregistreerd worden.

 • De verantwoordelijke van de zaak moet die gegevens gedurende 14 kalenderdagen bewaren om later contactonderzoek te faciliteren.
 • De contactgegevens mogen enkel gebruikt worden voor de strijd tegen COVID-19.
 • Na 14 kalenderdagen moeten de contactgegevens worden vernietigd.
 • Klanten moeten uitdrukkelijk hun akkoord geven. Weigeren ze dat, dan wordt hen de toegang tot de zaak bij aankomst geweigerd.

Uitbaters van zaken waarvoor een registratieplicht geldt, kunnen voor de registratie van contactgegevens een van verschillende voorbeeldformulieren, beschikbaar op de website van de FOD Economie gebruiken.

Materiaal om klanten te informeren

Handelaars moeten hun klanten informeren over de basisregels die ze in hun zaak in acht moeten nemen, minstens met een duidelijk zichtbare affichering.

Handelaars vinden op de website van de FOD Economie een algemene affiche die ze daarvoor kunnen gebruiken.

Daarnaast heeft de FOD Economie een communicatiekit ontwikkeld met specifieke affiches en een serie andere dragers waarmee handelaars hun klanten in het verkooppunt en via hun gebruikelijke communicatiekanalen, ook online, kunnen informeren. Er zijn ook hulpmiddelen beschikbaar om de ruimtes en het klantenverkeer in de winkels te helpen organiseren (pictogrammen, wegwijzers …).

De communicatiekit is op de website van de FOD Economie beschikbaar in het Nederlands, Frans, Duits en Engels.

Meer info

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws in verband met het coronavirus in Kortenberg via www.kortenberg.be/coronavirus.

Contactinformatie