COVID-19 maatregelen voor Kortenbergse ondernemers

4
dec
2020

De hogere overheid heeft beslist een aantal maatregelen te aan te passen. De verkoop van de niet-essentiële producten werd weer toegestaan. Is het COVID-19 virus dan voorbij? Neen, absoluut niet. We moeten waakzaam blijven. De burgemeester vaardigde daarom twee besluiten uit die bijdragen aan de inperking van het virus en bijdragen aan de veiligheid in Kortenberg. De besluiten treft u aan in de bijlagen, maar hieronder een korte samenvatting:

Eénrichtingsverkeer in de handelszaken

De burgemeester heeft beslist dat vanaf heden dat alle handelszaken van Kortenberg – waar mogelijk – een éénrichtingssysteem dienen toe te passen vanaf toegang tot uitgang van de handelszaak. De handelaar voorziet hiervoor duidelijke bewegwijzering voor de consumenten.

Gebruik bancontact

Alle handelszaken in Kortenberg worden vanaf heden ten zeerste aangeraden om alle betalingen, waar mogelijk, te laten plaatsvinden door gebruik te maken van bancontact. De betalingen gebeuren bij voorkeur contactloos.

Wanneer contactloos betalen niet mogelijk is dient de handelaar de nodige maatregelen te nemen opdat de consument geen rechtsreeks contact dient te maken met de terminal, of zal hij de betaalterminaal voor en na elk gebruik grondig ontsmetten.

Ontsmetting en gebruik winkelkarretjes

Vanaf heden geldt de verplichting voor alle handelszaken van Kortenberg waar gebruik wordt gemaakt van winkelkarretjes en/of mandjes, het aantal beschikbare winkelkarretjes en/of mandjes voor de consumenten te beperken tot het maximum aantal gelijktijdig toegelaten consumenten in de handelszaak. Elke volwassen consument is verplicht om een winkelkarretje of mandje te gebruiken. De handelaar zorgt voor duidelijk zichtbare communicatie hierover aan zijn consumenten. Waar mogelijk zal de handelaar zelf instaan voor het ontsmetten van de winkelkarretjes na elk gebruik. In handelszaken waar geen gebruik wordt gemaakt van winkelkarretjes en/of mandje moet het maximum aantal gelijktijdig toegelaten consumenten in de handelszaak duidelijk worden geafficheerd en wordt van de handelaar verwacht toe te zien op de naleving van dit aantal.

Deze maatregelen blijven van kracht vanaf de bekendmaking en gedurende de periode van de federale fase in het kader van de maatregelen om verspreiding van het coronavirus Covid-19 te beperken, tenzij er zich nieuwe ontwikkelingen voordoen die een aanpassing van de beslissing hieromtrent rechtvaardigen.

Mondmaskerplicht

De burgemeester legt vanaf heden de verplichting op om een mondmasker te dragen (tijdens de aangegeven tijdsperiodes) voor diverse locaties in Kortenberg. Alle locaties treft u aan in het besluit. Hieronder de locaties die van toepassing zijn voor de handelaars:

Leuvensesteenweg: vanaf het kruispunt met de Stationstraat en de Karterstraat tot aan het kruispunt met de Hoogveldstraat en de Hofstraat. Alle dagen van 8u tot 23u.

Verder op elke locatie op het openbaar domein waar én wanneer personen elkaar kruisen, ongeacht de onderlinge afstand. De opsomming hiervan is niet-limitatief: zebrapaden, voetpaden, verkeerslichten, bushaltes, …;

  • in alle wachtrijen zowel aan handels- en horecazaken als aan elke andere inrichting, zowel op privaat als op openbaar domein;
  • in de wachtruimten en publieke gedeelten van alle medische en paramedische inrichtingen,
  • te allen tijde voor bezoekers in rustoorden en serviceflats;
  • te allen tijde voor bezoekers in kinderdagverblijven;
  • op parkings van handelszaken.

Individueel winkelen?

Kan er afgeweken worden van het individueel winkelen op afspraak?

In principe niet. In hoogst uitzonderlijke omstandigheden kan hierop worden afgeweken zoals bij de aankoop van grote goederen waarbij een grondige bespreking noodzakelijk is gezien de impact op het huishouden of de woning. Dit kan via een voorafgaande afspraak in ondernemingen of verenigingen die uitsluitend op afspraak werken en waarbij twee personen aanwezig kunnen zijn: 1 extra lid van het huishouden of voor de alleenstaande het knuffelcontact.

Het winkelplan

Is uw handelszaak in orde? Past u de maatregelen correct toe?

Vul het winkelplan in en wees zeker van uw zaak! U treft dit aan in de bijlage. Het winkelplan kan eventueel worden opgevraagd bij een politiecontrole, dus houd dit zeker achter de hand.

COVID-19 affiche

In de bijlage treft u ook een affiche aan die u zou kunnen afdrukken en kunnen ophangen in uw handelszaak. Op de affiche staan icoontjes die betrekking hebben op het COVID-19 virus en de inperking ervan.

Gids opening van de handel – laatste versie, d.d. 1 december 2020

Aan de bijlage is ook de laatste versie van de gids voor de opening van de handel toegevoegd. Via deze gids informeert FOD Economie u over alle “do’s en don’ts” voor de correcte inrichting van uw handelszaak en de toepassing van de maatregelen.

Solden

Geen COVID-19 bericht, maar wel belangrijk!

De solden starten op maandag 4 januari 2021. (informeel)

Sperperiode start op woensdag 2 december en duurt tot en met zondag 3 januari. (informeel)

Website, nieuwsbrief en gesloten Facebookgroep voor ondernemers

Wilt u telkens op de hoogte blijven van het laatste nieuws? Neem dan zeker regelmatig een kijkje op de Kortenbergse website voor ondernemers: https://ondernemen.kortenberg.be/

Bent u al ingeschreven op onze nieuwsbrief? https://ondernemen.kortenberg.be/nieuwsbrief-voor-kortenbergse-ondernemers-1-december-2020

We zijn ook actief op Facebook met een gesloten groep voor en door Kortenbergse ondernemers: ondernemen.kortenberg op Facebook.

 

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws in verband met het coronavirus in Kortenberg via www.kortenberg.be/coronavirus.

 

Contactinformatie