COVID-19-toeslag voor financieel kwetsbare gezinnen via Groeipakket

16
jun
2020

Gezinnen die het financieel moeilijk hebben wegens een inkomensverlies door de coronacrisis, kunnen eenmalig een extra ondersteuning van 120 euro krijgen via het Groeipakket. De COVID-19-toeslag kan worden aangevraagd van 15 juni tot en met 31 oktober 2020. 

Voor wie is de COVID-19-toeslag bestemd?

De toeslag is er voor gezinnen:

  • met kinderen die een Groeipakket ontvangen;
  • en die door de coronacrisis in maart, april, mei of juni een inkomensverlies van minstens 10% hebben in vergelijking met de maand januari of februari 2020;
  • en waarbij het gezinsinkomen onder de inkomensgrens van 2.213,30 euro ligt (bruto belastbaar inkomen). 
Hoeveel bedraagt de toeslag?

U ontvangt eenmalig een extra bedrag van 120 euro voor elk kind dat recht heeft op een Groeipakket

Dat bedrag ontvangt u in drie schijven van 40 euro: een eerste schijf van 40 euro voor de maand waarin u de aanvraag doet en telkens nog eens 40 euro voor de twee daaropvolgende maanden. 

De toeslag wordt apart betaald. U ontvangt deze dus niet samen met je Groeipakket.

Wie kan de toeslag aanvragen?

U ontvangt de COVID-19-toeslag niet automatisch. Een aanvraag is nodig.

Wie het Groeipakket voor zijn kind(eren) ontvangt, kan de COVID-19-toeslag aanvragen

Hoe kunt u de toeslag aanvragen?

U vraagt de toeslag aan bij de uitbetaler van uw Groeipakket. Dat kan van 15 juni tot en met 31 oktober 2020.

Uw uitbetaler zal u vragen om bij uw aanvraag ook bewijsstukken toe te voegen om uw inkomensverlies aan te tonen (bijvoorbeeld: loonfiches, attesten van de uitbetalingsinstelling voor uitkeringen, verklaring van de boekhouder of het sociaal verzekeringsfonds voor zelfstandigen).

Kent u uw uitbetaler niet? U vindt de contactgegevens onder Mijn Groeipakket.

Wanneer krijgt u de toeslag?

Uw uitbetaler gaat op basis van uw aanvraag na of u aan alle voorwaarden voldoet en betaalt de toeslag uit als u in aanmerking komt. U ontvangt de eerste schijf van 40 euro zo snel mogelijk na de goedkeuring van je aanvraag. De volgende twee schijven ontvangt u telkens in het begin van de maand. 

Wat als u gescheiden bent?

Bent u beiden begunstigden van het Groeipakket en woont uw kind evenveel bij u als bij de andere ouder (gelijkverdeelde huisvesting)? Dan kan elke ouder de helft van de COVID-19-toeslag krijgen als zijn/haar gezin aan de voorwaarden voldoet. Beide ouders moeten daarvoor een aanvraag doen.

Woont uw kind meer dan de helft van de tijd bij u of bent u de enige begunstigde van het Groeipakket, dan krijgt u de volledige toeslag als u er recht op hebt.

Wilt u navragen hoe dat precies werkt in uw situatie? Contacteer dan uw uitbetaler.

 

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws in verband met het coronavirus in Kortenberg via www.kortenberg.be/coronavirus

Contactinformatie