Data gemeenteraad en raad voor maatschappelijk welzijn 2020

De gemeenteraad & raad voor maatschappelijk welzijn vinden plaats op volgende data en starten om 20 u. in de Raadzaal.

13 januari 2020

10 februari 2020

9 maart 2020

4 mei 2020

8 juni 2020

29 juni 2020

7 september 2020

5 oktober 2020

16 november 2020

14 december 2020

Contactinformatie