De Brabantse Wouden: een Nationaal Park in onze achtertuin?

13
jan
2022

Het dossier van de Brabantse Wouden werd geselecteerd als kandidaat Nationaal Park op basis van de waardering over de conceptnota door de jury Nationale Parken. De zone van de Brabantse Wouden strekt zich uit tussen de historische wouden Hallerbos, Zoniënwoud en Meerdaalwoud, met als verbinding een mozaïek van bossen, akkers en weiden met daarbij authentieke dorpen en de meanderende Dijle, IJse en Laan. Deze groene long vormt de Brabantse Wouden.  

Het komende jaar zal gewerkt worden aan een wervende visie én een concreet actieplan. In 2023 worden de gebieden gekozen die als Nationaal Park zullen worden erkend.

De kernpartners (Provinciebestuur, Agentschap Natuur en Bos, Vrienden Heverleebos en Meerdaalwoud, Departement Omgeving en Koninklijke Schenking) hebben hierover een persbericht uitgestuurd op woensdag 12 januari 2022. 

Het gemeentebestuur en andere stakeholders zullen betrokken worden bij de totstandkoming van de op te maken visie en het actieplan voor de Brabantse Wouden. 

Contactinformatie