De Watergroep geeft toelichting over bouw nieuw waterproductiecentrum, maar gemeenteraad uit bezorgdheid over impact

30
apr
2021

De Watergroep heeft op donderdag 29 april via een digitale zitting meer toelichting gegeven over de geplande bouw van een nieuw waterproductiecentrum in Meerbeek. Deze site is één van de belangrijkste waterknooppunten van Vlaanderen.

De Watergroep wil met de bouw van het nieuwe waterproductiecentrum de bevoorrading van drinkwater verzekeren en ervoor zorgen dat het water zachter wordt, zodat er minder kalk in toestellen en kranen achterblijft.

De voorziene werken, waarbij een deel van de bestaande infrastructuur gerenoveerd wordt en enkele reservoirs zullen worden weggenomen, zullen vier tot vijf jaar duren. De Watergroep zal bij de geplande bouw ervoor zorgen dat het nieuwe gebouw zo compact mogelijk blijft en dat dit zo goed als mogelijk opgaat in de omgeving, door onder meer de keuze van het type baksteen, diervriendelijke ingrepen en groenvoorziening rondom het gebouw.

De Kortenbergse gemeenteraad betreurt enerzijds de laattijdige communicatie vanuit De Watergroep en blijft anderzijds na de zitting nog steeds bezorgd dat de bouw van het nieuwe waterproductiecentrum een zeer nefaste impact zal hebben op het waardevolle landschap van de gemeente. Omwille van technische redenen is ondergronds bouwen niet mogelijk.

Contactinformatie