De Week van de handhaving van 17 tot 23 september 2018

6
sep
2018

Tijdens de Handhavingsweek van 17 tot 23 september gaan handhavers in heel Vlaanderen op pad om op te treden tegen overlast zoals bijvoorbeeld zwerfvuil en sluikstorten, hondenpoep, onkruid en openbare netheid. Zo ook in Kortenberg. De
actie is vergelijkbaar met de flitsmarathons waarbij handhavers een week lang intensief toezicht houden en overtredingen vaststellen.

Zwerfvuil en sluikstorten kost de lokale en andere overheden handenvol geld dat beter nuttig kan besteed worden.
Ook de milieu-impact is niet gering, denk maar aan de plastieksoep, dieren die verstrikt geraken in zwerfvuil of zwerfvuil dat via het veevoeder in magen van koeien terechtkomt. Al het materiaal dat in zwerfvuil en sluikstorten terechtkomt is bovendien verloren voor recyclage.
Tenslotte storen burgers zich er heel erg aan. De gemeentediensten krijgen hier veel klachten over, het frustreert diegenen die het goed doen en het draagt bij aan het onveiligheidsgevoel.

De handhavingsweek vindt plaats van 17 tot en met 23 september.
Van 17 tot 23 september vinden in Kortenberg extra controles plaats op zwerfvuil en sluikstorten. Ook de algemene netheid, zoals bijvoorbeeld het correct aanbieden van het huisvuil of het onderhoud van het voetpad, zal gecontroleerd worden.

De Handhavingsweek gaat over meer dan boetes alleen. Het gaat over handhaving in de ruime zin van het woord. Ook het constructief aanspreken van overtreders en het verhogen van de sociale controle zullen toegepast worden.

Zoals vastgesteld in de algemene bestuurlijke politieverordening (het 'politiereglement') moeten de volgende artikels gevolgd worden:

  • Voor hondenpoepzakjes: Artikel 102
  • Voor het aanbieden van papier/karton en PMD: Artikel 18
  • Voor de openbare netheid: Artikel 12 en 13

Ook moeten voor het aanbieden van papier/karton en PMD de volgende artikels uit het reglement voor het beheer van huishoudelijke afvalstoffen en vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen gevolgd worden:

  • Artikel 29, artikel 45 en 46

Blijf hier ook in de toekomst waakzaam voor, zo houden wij samen Kortenberg mooi. Alvast bedankt voor uw medewerking.

Contactinformatie