Energieaudit

De gemeente kent een premie toe voor het laten uitvoeren van een energieaudit op een particuliere woning door een energiedeskundige, erkend door het Vlaamse Gewest. 

Voorwaarden

- De premie geldt voor bestaande vergunde particuliere woningen van voor het jaar 2000;
- De woning dient gelegen te zijn op het grondgebied Kortenberg;
- De energieaudit dient uitgevoerd te worden door een energiedeskundige type B, erkend door het Vlaamse Gewest waarvan de naam   voorkomt in de lijst van erkende deskundige type B op de website www.energiesparen.be   
- De aanvrager dient met overtuigingsstukken (energieaudit / factuur / attest / andere /…) aan te tonen dat hij minimum 1 van de 5   meest noodzakelijke energiebesparende maatregelen, voortkomend uit de energieaudit heeft laten uitvoeren (uit te voeren binnen     de 24 maanden na de audit).

Procedure

De premie wordt aangevraagd via het door de gemeente ter beschikking gestelde aanvraagformulier.
Dit aanvraagformulier wordt samen met de nodige overtuigings-stukken (energieaudit / facturen audit + maatregelen/ toestemming eigenaar / andere /…) terug bezorgd aan de gemeentelijke milieudienst.
Na controle en volledigheid van het aanvraagdossier zal de milieudienst de opdracht tot uitbetaling van de premie voor de energieaudit doorgeven. Bij een onvolledig aanvraagdossier zal de milieudienst contact opnemen met de aanvrager en hem de mogelijkheid bieden om zijn dossier te vervolledigen.

Bedrag

De eenmalige premie van de gemeente Kortenberg voor het uitvoeren van een energieaudit bedraagt 125 euro.