Erfgoedcommissie (GECK!)

Samenstelling

Voorzitter: Walter Sevenants
Ondervoorzitter: Nele Beyens
Secretaris: Diensthoofd Ruimtelijke Ordening

Afgevaardigden van gespecialiseerde verenigingen:
• Walter Sevenants (Erfgoedhuis Kortenberg vzw – sector archeologie)
• Danny Claes (Erfgoedhuis Kortenberg vzw – sector heemkunde)
• Paul van Leest (Natuurpunt Kortenberg)
• Johan Bonnast (Landbouwraad van Kortenberg)

Externe deskundigen:
• Nele Beyens (architect)
• Chris Borgions (lic. middeleeuwse geschiedenis)
• Kristien Hermans (architect)
• Henri Vannoppen (dr. moderne geschiedenis)
• Sofie Declercq (lic. archeologie)

Afgevaardigde van de ambtenaren:
Dieter Hendrickx (dienst Ruimtelijke Ordening)


De schepen bevoegd voor monumentenzorg: Bart Nevens 

Doelstelling

De Gemeentelijke ErfgoedCommissie Kortenberg (GecK!) werd in 2004 opgericht om het gemeentebestuur bij te staan bij het beleid en beheer van het archeologisch, bouwkundig en landschappelijk erfgoed binnen de gemeente Kortenberg.

Verslagen

 

Contactinformatie