FAQ – quarantaine gemeente Kortenberg

13
aug
2020

1. Wat moet ik verstaan onder ‘quarantaine’?

Quarantaine betekent binnenshuis (inclusief tuin of terras) blijven op één enkele plaats. Dit kan een privéadres zijn (bij familie of bij vrienden), of een andere verblijfplaats, zoals een hotel. Test u positief, dan worden alle huisgenoten als hoogrisico contacten beschouwd en moeten ook zij in quarantaine.

2. Wanneer ben ik verplicht om in quarantaine te gaan?

U moet in quarantaine:

 • Wanneer u symptomen vertoont van COVID-19, in afwachting van het testresultaat.
 • Wanneer u positief getest werd op COVID-19.
 • Wanneer u in contact bent geweest met iemand die Covid-positief is of symptomen vertoont. Dit heet een ‘hoogrisicocontact’.
 • Wanneer u uit een rode zone (terug)komt in België, moet u onmiddellijk de zelfisolatie respecteren voor twee weken. Ook het ondergaan van een COVID-19-test is verplicht. De zelfisolatie geldt voor iedereen die op dat moment onder hetzelfde dak woont.  

3. Wanneer is het aangeraden om in quarantaine te gaan?

Wanneer u uit een oranje zone (terug)komt in België. Dit is geen wettelijke verplichting.

4. Moet ik tijdens de quarantaine bijkomende vakantiedagen opnemen?

Uw huisarts zal u een quarantaine-attest geven, maar dit is geen ziektebriefje. Hiermee kunt u aan uw werkgever bewijzen dat u in quarantaine of zelfisolatie moet blijven. Telewerken is toegestaan.

Als u niet kunt telewerken, kunt u een beroep doen op de uitkering voor tijdelijke werkloosheid. Zelfstandigen die door quarantaine of zelfisolatie niet kunnen werken, kunnen een beroep doen op een overbruggingsrecht.

Opgelet: voor essentiële beroepen (bijvoorbeeld voor mensen in de zorgsector) gelden specifieke regels. Contacteer uw werkgever.

5. Welke regels moet ik respecteren tijdens mijn quarantaine?

 

Volgende regels gelden voor iedereen die in quarantaine gaat, ook al bent u niet ziek of COVID-positief.

 • Bezoek is niet toegestaan. 
 • Werken en naar school gaan is niet toegestaan. Telewerk is wel mogelijk. Opgelet: voor essentiële beroepen gelden specifieke regels. Contacteer daarvoor uw werkgever.
 • Tijdens de quarantaine moet u bereikbaar blijven voor de contactopvolgers en uw medewerking verlenen aan het oplijsten van uw nauwe contacten.
 • Blijf tijdens de quarantaine binnenshuis (inclusief tuin of terras). U mag enkel de woning verlaten voor de volgende essentiële verplaatsingen, en daarbij moet u verplicht een (stoffen) mondmasker dragen:
  • Bezoek aan uw huisarts of voor dringende medische zorgen;
  • Aankoop van basisbenodigdheden, zoals voedsel en medicijnen, maar enkel indien niemand anders hiervoor kan zorgen, en per uitzondering;
  • Regelen van dringende juridische/financiële kwesties;
  • Voor de personen die essentieel werk verrichten of een erkende, dwingende reden hebben: verplaatsingen voor de daaraan verbonden essentiële en kortdurende activiteit.
 • Ga niet in quarantaine op een adres waar ook personen wonen die tot een risicogroep behoren (bijvoorbeeld personen ouder dan 65 jaar, personen met een ernstige onderliggende medische aandoening zoals ernstige hart-, long- of nieraandoeningen, personen met een gedaalde immuniteit).
 • Indien symptomen optreden die kunnen wijzen op COVID-19 moet telefonisch contact opgenomen worden met een huisarts in de buurt.

6. Welke aanvullende regels moet ik respecteren tijdens mijn quarantaine als ik ziek ben of Covid-positief heb getest?

 • Gedurende deze periode moet contact met andere mensen, waaronder ook de mensen in hetzelfde huis, volledig vermeden worden. Bewaar steeds een afstand van 1,5 meter.
 • Handdoeken, beddengoed en eet- of drinkgerei mogen niet gedeeld worden met de andere huisgenoten.
 • Indien mogelijk moet u een apart toilet en badkamer gebruiken.
 • De gezondheidstoestand moet nauw opgevolgd worden.

7. Ik zit in quarantaine en er is niemand om me te helpen.

Zit u (of uw gezin) in quarantaine en is er niemand op wie u een beroep kunt doen om bijvoorbeeld boodschappen te doen of medicijnen te halen? Bel het nummer van Kortenberg Helpt via 755 22 77, op weekdagen tussen 9 en 17 u. Al uw (hulp)vragen worden er in alle vertrouwelijkheid behandeld.