Als fietser rechts afslaan bij rood licht op kruispunt Leuvensesteenweg met Prinsendreef-Noodbosweg

12
mei
2022

In Kortenberg is het voor fietsers binnenkort toegestaan om rechts af te slaan wanneer er een rood verkeerslicht is ter hoogte van het kruispunt van de Leuvensesteenweg met de Prinsendreef-Noodbosweg.

Op dit kruispunt met de gewestweg wordt het verkeersbord B22 geplaatst dat aangeeft dat de fietser de rechtsaf door rood-beweging mag maken. De signalisatie van deze nieuwe verkeerssituatie zal binnenkort te zien zijn.

Niet langer nodeloos wachten

Op het kruispunt met de Leuvensesteenweg en de Noodbosweg-Prinsendreef staan fietsers die naar rechts wensen af te slaan vaak nodeloos te wachten aan een rood licht. Dit terwijl de rechtsafbeweging door de fietser zonder risico’s kan worden uitgevoerd. De wetgever voorziet nu de mogelijkheid om fietsers vrij rechtsaf te laten slaan, ook als het verkeerslicht op rood staat. Dit zal aangegeven worden met een verkeersbord B22, zowel komende vanuit de Prinsendreef als vanuit de Noodbosweg. 

Dit is het enige kruispunt waar dit op een veilige manier kan gebeuren, gezien er hier op de gewestweg een fietspad volledig afgescheiden van de rijbaan bevindt. Dit kruispunt werd daarom als enige weerhouden door het Vlaams Gewest (Agentschap Wegen en Verkeer).

De wegcode over verkeersbord B22

Het verkeersbord B22 wordt geplaatst aan een kruispunt waar fietsers rechtsaf mogen slaan, wanneer het verkeerslicht op rood of oranje/geel staat, op voorwaarde dat zij hierbij voorrang verlenen aan de andere weggebruikers die zich verplaatsen op de openbare weg of op de rijbaan.

Contactinformatie