Gebruik van snelle antigeentesten

26
nov
2020

De PCR-tests zijn een belangrijke, maar niet langer de enige component van de nieuwe teststrategie. Sedert enkele weken wordt de Europese markt overspoeld met tientallen commerciële snelle antigeentests, waarvan de betrouwbaarheid niet altijd adequaat werd onderzocht. 

Belangrijk om weten: 

  • De PCR-test blijft de gouden standaard en wordt gebruikt om een zo sluitend mogelijke diagnose te stellen en een COVID-19 besmetting aan te tonen,  en dit voor alle doelgroepen.
  • Bij patiënten met symptomen (symptomatische patiënten) zijn snelle antigeentests nagenoeg even betrouwbaar als de PCR-test. Snelle antigeentests dienen te worden afgenomen binnen de eerste 5 dagen na het begin van de symptomen, zo niet daalt de gevoeligheid aanzienlijk (risico op vals negatieven). De gevoeligheid van sneltests hangt ook in grote mate af van de kwaliteit van de afname. Daarom moeten ze uitgevoerd worden door getraind personeel én in een adequate omgeving die de veiligheid van iedereen garandeert. Bij sterk vermoeden van COVID-19 en een negatieve sneltest of bij kwetsbare personen met COVID-19 klachten, dient een PCR-test aangevraagd te worden.
  • Bij personen zonder symptomen (presymptomatische of asymptomatische patiënten) zijn snelle antigeentests, op basis van een beperkt aantal studies, duidelijk minder betrouwbaar dan de PCR-test. In de presymptomatische fase (periode voor het ontstaan van symptomen) zijn sneltests niet betrouwbaar. Sneltests zijn wel betrouwbaar bij personen die asymptomatisch blijven met hoge virale lading, en die dus besmettelijk zijn. Daarom is het gebruik ervan bij personen zonder symptomen voorlopig beperkt tot een setting waar een hoge prevalentie kan verwacht worden, zoals in een cluster in collectiviteiten met een laag-risico profiel (dus niet woonzorgcentra bv.). In deze context blijven de huidige richtlijnen van toepassing voor het opsporen en in quarantaine plaatsen van hoog-risicocontacten, maar kunnen de antigeentests gebruikt worden voor een breder onderzoek van de cluster.  
  • Speekselstalen zijn veelbelovend voor herhaalde testen omdat speeksel door de personen zelf kan worden afgenomen (zonder tussenkomst van zorgpersoneel en gebruik van beschermingsmateriaal) en omdat dit meer kindvriendelijk is. Op deze stalen moet echter een PCR-test uitgevoerd worden, en geen snelle antigeentest. In Wallonië werd een groot proefproject opgestart waarbij in alle niet-geïnfecteerde woonzorgcentra personeel wekelijks wordt getest a.d.h.v. ochtendspeeksel. Hierbij zal onderzocht worden of deze wekelijkse screening uitbraken kan voorkomen. In Antwerpen wordt in de middelbare scholen, in samenwerking met de Universiteit van Luik, speeksel PCR-tests vergeleken met diepe neus PCR-tests. Indien speeksel voldoende betrouwbaar is voor COVID-19 diagnose, biedt dit een meer kindvriendelijk afnamemethode. 
  • Zelftests zijn voorlopig wettelijk niet toegestaan maar zullen op termijn wellicht een plaats krijgen in de teststrategie.
  • Andere testmethodes (bv. inzet van speurhonden, ademtests, enz.) worden onderzocht.

Meer informatie vindt u op https://www.info-coronavirus.be/nl/news/snelle-antigeentesten/.

 

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws in verband met het coronavirus in Kortenberg via www.kortenberg.be/coronavirus.