Gemeentebelasting op nachtwinkels

Er wordt een openingsbelasting en een jaarlijkse belasting geheven op nachtwinkels op het grondgebied Kortenberg.

Voorwaarden

Onder nachtwinkels wordt verstaan, elke winkel die handelt in algemene voedingswaren en huishoudartikelen en die tussen 18 en 1 uur open is.

Een link naar het volledige reglement vindt u onder aan deze pagina.

Procedure

U moet spontaan aangifte doen per winkel.

Vul het elektronische aangifteformulier in onder aan deze pagina of vraag een papieren exemplaar aan bij de dienst Financiën.

Bedrag

Eenmalige openingsbelasting per winkel : € 6000

Jaarlijkse belasting per winkel : € 1500 

Online aanvragen

Contactinformatie