Gemeentebelasting op tijdelijke bezetting van het openbaar domein

Voor de dienstjaren 2017-2021 wordt een belasting geheven op de tijdelijke bezetting van het openbaar domein voor bouw-, afbraak-, wederopbouw-, herstellings-, verbouwings-, schilder-en andere werken.

Voorwaarden

De belasting moet betaald worden vanaf de achtste kalenderdag dat het openbaar domein wordt bezet.

Dit reglement is niet alleen van toepassing bij een werkelijke tijdelijke bezetting van het openbaar domein, maar ook wanneer:

  • bij het gebruik van hangstellingen en dergelijke, veiligheidshalve, het onderliggend weggedeelte ontoegankelijk wordt voor de weggebruikers.
  • de bezetting de gehele of gedeeltelijke opbraak van de openbare weg tot gevolg heeft. In dit geval wordt de duur van de bezetting gerekend tot wanneer de openbare weg terug kan gebruikt worden, vanaf de (voorlopige) herstelling.

Een link naar het volledige reglement vindt u onder aan deze pagina.

Procedure

U moet spontaan 24 uur vóór de aanvangsdatum van de bezetting van het openbaar domein aangifte doen bij de politie HerKo.

Bij het einde van de bezetting vult u opnieuw een aangifteformulier in met de reële start- en einddatum van de bezetting (definitief aangifteformulier - einde der werken). 

U vindt de online aangifteformulieren onder aan deze pagina.

Bedrag

De belasting wordt berekend volgens de bezette oppervlakte van het openbaar domein.

Deze bedraagt 0,50 euro per m² per dag met een minimum van 12,5 euro per aangifte.

Online aanvragen

Contactinformatie