Gemeentebelasting op wegwijzers geplaatst door bedrijven

Er wordt voor de dienstjaren 2017 tot en met 2021 een gemeentebelasting geïnd op wegwijzers naar bedrijven geplaatst op de openbare weg of zichtbaar vanaf de openbare weg.

Voorwaarden

De belasting moet betaald worden door het bedrijf op wiens initiatief de wegwijzer werd geplaatst.

Een link naar het volledige reglement vindt u onder aan deze pagina.

Procedure

U moet spontaan aangifte doen voor het einde van het aanslagjaar.

Vul het elektronische aangifteformulier in of vraag een papieren exemplaar aan bij de dienst Financiën.

Bedrag

De belasting bedraagt 12,50 euro per wegwijzer per jaar.

Online aanvragen

Contactinformatie