Gemeentebelasting op wegwijzers geplaatst door bedrijven - Aangifteformulier

Aangifte

Adresgegevens
Verklaring op eer *