Gemeentebestuur Kortenberg reageert op commotie aangaande buslijnen 651 en 652

16
okt
2020

Afgelopen weekend verscheen op sociale media een bericht over buslijnen 651 en 652, dat heel wat onrust opwekte bij verschillende inwoners. Het bericht werd geknipt uit een verslag van de raadscommissie van 17 september 2020 en werd online gepubliceerd zonder enige duiding. Een journalist pikte het bericht ook op zonder ook maar enige toelichting te vragen aan het gemeentebestuur.

Eind 2021 zal er inderdaad een nieuw Openbaar Vervoerplan (OV-plan) van start gaan. Dat nieuwe plan komt er naar aanleiding van het decreet Basisbereikbaarheid dat op 22 juni 2019 in werking trad.

Kortenberg is samen met 30 andere gemeenten ingedeeld in de vervoerregio Leuven, maar is ook adviserend lid in de vervoerregio Vlaamse Rand. De gemeente Kortenberg heeft voor de doorstart aangegeven dat het niet akkoord ging met dergelijke indeling. De reële vrees was er immers dat er ontoereikende financiële middelen zouden zijn om tegemoet te komen aan vervoersvragen die reeds jarenlang vanuit de gemeente gesteld werden. Hiermee werd het decreet niet tegengehouden. Echter, wanneer de gemeente Kortenberg niet zou deelnemen, zou er ook geen enkele aanspraak gemaakt kunnen worden op de middelen uit de vervoerregio.

Het OV-plan kreeg vorm in het voorjaar van 2020. Er werd gevraagd aan de gemeenten om nog niets te communiceren over het ontwerpplan. De gemeente Kortenberg heeft op de Gemeentelijke Adviesraad voor Mobiliteit en Verkeersveiligheid (GAMV) van juni 2020 echter het ontwerp voorgelegd, omdat ze het onaanvaardbaar vond dat er nog steeds geen inspraak was voorzien voor de inwoners. De opmerkingen die in de GAMV werden geformuleerd, werden overgemaakt aan de vervoerregioraad. Dit had als effect dat de buslijn 351, waarvan het eindpunt oorspronkelijk was voorzien op de kruising van de N2 (Leuvensesteenweg) met de Meerbeeksesteenweg, toch werd doorgetrokken naar Leuven. Verder maakte het gemeentebestuur onder andere volgende opmerkingen over aan de vervoerregioraad:

 • Realistische ritschema’s
 • Hybride en kleinere bussen in dorpskernen
 • Rechtstreekse verbinding met de luchthaven

Tijdens de vervoerregioraad van 1 juli 2020 werd gemeld dat het ontwerp-OV-plan vóór half september aan de gemeenteraden van de verschillende gemeenten moest worden voorgelegd. Voor het eerst heeft de gemeente op de vraag voor participatie een duidelijke ‘nee’ gekregen. Participatie bleek wel voorzien in het vervolgtraject voor de opmaak van het regionaal mobiliteitsplan, maar niet in deze fase, gezien de krappe timing. Omdat de gemeenten in de vervoerregio te kennen hebben gegeven dat de timing té krap was, werd uitstel gegeven tot half oktober. Voor Kortenberg betekende dit dat de beslissing moest worden voorgelegd op de gemeenteraad van 5 oktober 2020. Het gemeentebestuur wenste absoluut nog een raadscommissie te organiseren en deze werd dan ook gepland op 17 september 2020.

Concreet omvat het nieuwe vervoersplan volgende buslijnen:

Lijn

Traject

Amplitude

Frequentie

225

Vilvoorde – Machelen – Melsbroek – Perk – Steenokkerzeel – Kortenberg (huidige lijn 225)

Met onderzoek bediening centrum Melsbroek

 

Wordt iets ingeperkt

Telkens om het uur

358

Brussel Noord – Sint-Stevens-Woluwe – Nossegem – Kortenberg – Winksele - Leuven

Uitbreiding ochtend met > 1 uur, avond met +/- 45 minuten.

 

Verhoogd

351

Cargo – Steenokkerzeel – Nossegem – Kortenberg – Everberg – Meerbeek – Veltem-Beisem – Winksele - Leuven

Weekdagen: 5.55 u. – 21.51 u.

Zaterdag: 7.40 u. – 23.31 u.

Zondag: 7.40 u. – 22.31 u.

Verlaagd ten opzichte van 651 en 351 samen

352

Kraainem metro – Sterrebeek – Nossegem – Kortenberg – Erps-Kwerps – Veltem – Herent - Leuven

Weekdagen: 6 u. – 21.29 u.

Zaterdag en zondag: 8 u. – 23.16 u.

Verlaagd ten opzichte van 652 en 352 samen

516

Everberg – Meerbeek – Erps-Kwerps – Veltem – Tildonk – Wespelaar – Haacht

1 ochtendrit

1 rit op woensdagmiddag

2 avondritten

521

Kortenberg – Everberg – Meerbeek – Veltem – Heverlee Heilig Hart

1 ochtendrit

1 rit op woensdagmiddag

2 avondritten

522

Kortenberg – Erps-Kwerps – Veltem – Winksele – Leuven – Heverlee Heilig Hart

1 ochtendrit

1 rit op woensdagmiddag

2 avondritten

523

Kortenberg – Veltem – Winksele – Leuven – Heverlee Heilig Hart

1 ochtendrit

1 rit op woensdagmiddag

1 avondrit

528

Veltem – Erps-Kwerps – Kortenberg – Nossegem – Sterrebeek – Wezembeek-Oppem - Tervuren

1 ochtendrit

1 rit op woensdagmiddag

1 avondrit

530

Kortenberg – Erps-Kwerps – Veltem – Meerbeek – Everberg – Nossegem – Zaventem

1 ochtendrit

1 rit op woensdagmiddag

1 avondrit

576

Kortenberg – Everberg – Meerbeek – Veltem-Beisem – Winksele - Leuven

2 ochtendritten

2 ritten op woensdagmiddag

2 avondritten

 

577

Kraainem – Sterrebeek – Kortenberg – Erps-Kwerps – Veltem-Beisem – Winksele – Leuven

3 ochtendritten

2 ritten op woensdagmiddag

2 avondritten

 

673

Pellenberg – Kessel-Lo – Leuven – Herent – Winksele – Veltem – Erps-Kwerps – Kortenberg

Weekend

22.26 u. – 3.18 u.

60’

4 ritten naar Leuven

5 ritten van Leuven

674

Aarschot – Gelrode – Wezemaal – Rotselaar – Wilsele – Leuven – Herent – Winksele – Veltem - Kortenberg

Weekend

22.22 u. – 3.28 u.

60’

4 ritten naar Leuven

5 ritten van Leuven

 

Bijkomend wordt een shuttle voorzien in de gemeente Kortenberg, die vervoer op maat kan bieden. De route van deze shuttle wordt binnenkort vastgelegd. Hierbij wordt onder meer gedacht aan de bediening van de wijken Vrebos en Den Tomme.

Op de gemeenteraad van 5 oktober formuleerde het gemeentebestuur zelf volgende voorwaarden voor de goedkeuring van het OV-plan:

 • Een snelle rechtstreekse verbinding bewerkstellingen vanuit Kortenberg naar de luchthaven.
 • Het spoedig in kaart brengen van de actuele noden voor de capaciteit van de schoolbusritten en hier voldoende middelen voor voorzien.
 • Meer spreiding tussen verschillende buslijnen.
 • Dorpskernen vrijwaren van grote voertuigen wanneer dit niet noodzakelijk is.
 • Een verbinding tussen het station van Erps-Kwerps en Kampenhout Sas via Nederokkerzeel voorzien.
 • Een evaluatie van de doorgevoerde wijzigingen voorzien binnen het jaar na de invoering van het OV-plan in 2021.
 • De mogelijkheid voor een snelle bijsturing voorzien als uit de evaluatie blijkt dat dit noodzakelijk is.
 • Het opnemen van alle opmerkingen geformuleerd in het kader van het participatietraject.

Vanuit de vervoerregio werd aan de gemeente bevestigd dat deze voorwaarden zouden meegenomen worden voor verdere uitwerking van het regionaal mobiliteitsplan.

Het participatietraject voor het regionaal mobiliteitsplan wordt in de loop van de komende maanden opgestart. Dit zal grotendeels digitaal zijn, maar er zal ook de mogelijkheid geboden worden om een bevraging op papier in te vullen. De communicatie die ons ter beschikking zal worden gesteld, wordt naar onze inwoners gecommuniceerd met de detaillering voor Kortenberg. Het is belangrijk dat u op dat moment uw stem laat horen.

 

Contactinformatie

 • Dienst Mobiliteit

  Administratief Centrum

  Dr. V. De Walsplein 30
  3070 Kortenberg

  Openingsuren

  • Vandaag Balie geopend, uitsluitend op afspraak (niet op zondag) - bel (niet in het weekend) naar 02 755 30 70 om een afspraak te maken
  • Morgen Balie geopend, uitsluitend op afspraak (niet op zondag) - bel (niet in het weekend) naar 02 755 30 70 om een afspraak te maken
  Alle openingsuren