Gemeentelijke coördinator rampenschade

Neem contact op met het gemeentebestuur

Iedere gemeente beschikt over een gemeentelijk coördinator rampenschade die het eerste aanspreekpunt is voor de geteisterden. Hij/zij verstrekt de geteisterde de nodige informatie/documenten, staat hen eventueel bij met het invullen en het samenstellen van het aanvraagdossier rampenschade.
Als u schade hebt geleden door noodweer kunt u in ieder geval een omschrijving van de schade en het geraamde bedrag doorgeven aan de gemeentelijk coördinator rampenschade via rampenplan@kortenberg.be. Gebruik hiervoor het 'Formulier voor aangifte van schade door noodweer aan de gemeente' onderaan deze pagina. 
Het gemeentebestuur zal de verzamelde informatie bezorgen aan de Vlaamse overheid, die op basis hiervan zal beslissen of het noodweer als ramp kan worden erkend.

Contactinformatie