Gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2018 – Inschrijving van de burgers van vreemde origine op de kiezerslijsten

Europese en niet-Europese burgers van vreemde origine die in België verblijven, kunnen zich inschrijven om als kiezer deel te nemen aan de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2018.

Gezamenlijke voorwaarden voor EU- en Niet-EU-onderdanen:

  • Minstens 18 jaar oud zijn op datum van 14 oktober 2018;
  • Ingeschreven zijn in het bevolkingsregister of het vreemdelingenregister van een gemeente op 1 augustus 2018;
  • Op 14 oktober 2018 de burgerlijke en politieke rechten genieten;
  • Ten laatste op 31 juli 2018 de aanvraag indienen om ingeschreven te worden op de kiezerslijst

Daarnaast moet u ook voldoen aan de bijzondere voorwaarden die u kan terugvinden op:

http://www.elections.fgov.be/index.php?id=1622&L=1

Ook het inschrijvingsformulier kan u daar terugvinden.

De burger van vreemde origine moet de wens om kiezer te zijn bij de gemeenteraadsverkiezingen kenbaar maken door zich in te schrijven op de kiezerslijsten. Hij kan zich op elk moment inschrijven behalve tussen 1 augustus 2018 en 14 oktober 2018. Hij kan zich, voor de inschrijving, persoonlijk aanbieden bij het gemeentebestuur of het inschrijvingsformulier per brief indienen. De aanvaarding als kiezer blijft geldig zo lang hij in België verblijft, aan de kiesbevoegdheidsvoorwaarden blijft voldoen en geen afstand heeft  gedaan van zijn hoedanigheid van kiezer ongeacht de gemeente van verblijf in België. Met andere woorden, indien hij bij een vorige gemeenteraadsverkiezing als kiezer werd ingeschreven op de kiezerslijst moet hij niet opnieuw een aanvraag indienen.

Aangezien de stemming in België verplicht is, zal deze verplichting eveneens van toepassing zijn op de burgers van vreemde origine, voor zover hun aanvraag tot inschrijving op de kiezerslijst aanvaard zal worden.

Contactinformatie