Gezocht: Vrijwilligers Zelfmoordlijn1813

U hebt tijd?
U kunt goed luisteren?
U hebt een groot inlevingsvermogen?
U wilt helpen om zelfdoding te voorkomen?

Word dan vrijwilliger bij de Zelfmoordlijn1813!

De Zelfmoordlijn1813 is een erkende nooddienst voor mensen die aan zelfdoding denken, hun omgeving en nabestaanden na zelfdoding. Na een opleiding in telefonische of online hulpverlening, kunt u als vrijwilliger aan de slag. Via telefoon of chat tracht u samen met de oproeper de crisis te overbruggen. Kandidaat-vrijwilligers krijgen een opleiding. Beantwoorden kan vanuit onze locaties in Brussel en Leuven of van thuis!

In studentenstad Leuven biedt de Zelfmoordlijn 1813 een engagement op maat van de student, waarbij rekening wordt gehouden met blokperiodes en examens.

Hebt u interesse, neem dan contact op met het Centrum ter Preventie van Zelfdoding op 02 649 62 05 of
vrijwilligers@preventiezelfdoding.be 

Meer info op www.preventiezelfdoding.be